Giám Đốc Tài Chính - CFO

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Tài Chính - CFO

Mục tiêu chương trình:
- Xây dựng chân dung Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp.
- Cập nhật các quy định về luật kinh doanh mới nhất tại Việt Nam.
- Trang bị các kiến thức về quản lý Thuế, Kiểm toán.
- Lập, kiểm tra, phân tích và đánh giá BCTC theo mô hình doanh nghiệp tập đoàn.
- Phát triển khả năng phân tích thị trường và lĩnh vực kinh doanh đề ra quyêt định Tài chính.
- Lập ngân sách, chiến lược tài chính cho doanh nghiệp.
- Kiểm soát và quản lý tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

- Các Kế toán trưởng, Kế toán Tổng hợp, Kế toán viên hoặc Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp.
- Chủ doanh nghiệp hoặc những người đang làm công tác quản lý điều hành các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh tại Doanh nghiệp.
- Những người có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về công việc của vị trí Giám đốc Tài chính.

Thời Lượng

42 buổi – 3 tháng / khóa – Các buổi chiều Thứ 7 – cả ngày CN.

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Tài Chính - CFO


- Xây dựng chân dung Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp
- Chiến lược phát triển kinh doanh
- Pháp luật kinh tế và liên quan các hoạt động Doanh nghiệp
- Thuế dành cho Giám đốc Tài chính
- Kiểm toán dành cho Giám đốc tài chính
- Thị trường cổ phiếu, tín dụng và ngoại hối
- Quản lý hệ thống thông tin
- Phân tích hệ thống báo cáo Tài chính
- Quản trị chiến lược Tài chính trong Doanh nghiệp
- Quản lý và kiểm soát Tài chính Doanh nghiệp
- Trao đổi kinh nghiệm với các Giám đốc
- Chuyên đề hội thảo với chuyên gia nước ngoài
- Bế giảng và giao lưu

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí
142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Triệu Văn Nhắc
Điện thoại: (076)3852853
Website: http://khaitriag.edu.vn - Email: khanhtoan_co@yahoo.com
Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Đồng bộ tài khoản