Kế Toán Doanh Nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành Kế toán được thiết kế nhằm đào tạo học sinh thành những cán bộ có trình độ, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỉ luật, có tác phong công nghiệp và có sức khỏe để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình được xây dựng trên cơ sở thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thời lượng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, quan tâm nhiều đến kỹ năng thực hành của học sinh. Mục tiêu đào tạo:
- Cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp.
- Các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, cách ghi sổ và xử lý một số tác nghiệp kế toán căn bản tại doanh nghiệp.
- Nắm vững cách tra cứu và tìm hiểu các quy định, thông tư, văn bản pháp luật về kế toán, thuế GTGT, thuế TNCN.

Đối Tượng Tham Gia

- Các học viên muốn tìm hiểu và học chuyên về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.
- Các quản lý doanh nghiệp cần hiểu rõ công việc của một kế toán viên để quản lý và kiểm soát ngân viên hoặc cần kiến thức về kế toán để ứng dụng vào công việc.
- Các kế toán viên, nhân viên hành chánh cần hệ thống lại kiến thức.
- Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học.
- Dành cho các bạn chưa biết gì về kế toán, những bạn muốn nâng cao tay nghề trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thời Lượng

Thời gian: 560 tiết (160 tiết lý thuyết; 400 tiết thực hành ) – 8 tháng / khóa. Các buổi tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hoặc Thứ 7 – CN.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp


- Phổ biến pháp luật về Doanh nghiệp
- Luật Doanh Nghiệp.
- Bộ luật lao động
- Nguyên Lý Kế Toán
- Giới thiệu chung về kế toán
- Bảng cân đối kế toán.
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
- Tài khoản kế toán; Kế toán kép
- Hệ thống tài khoản kế toán
- Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán từng tài khoản kế toán liên quan theo quy định của Bộ Tài Chính ban hành.
- Báo cáo thuế
- Hướng dẫn cách lập BC các loại thuế theo chế độ mới nhất.
- Chế độ Sổ Kế Toán
- Hướng dẫn cách ghi chép từng loại sổ.
- Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính
- Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính
- Bài tập thực hành, Bài tập kiểm tra tổng hợp
- Kinh doanh vật liệu xây dựng
- Xây xát lương thực Sản xuất nước đá
- Kinh doanh xăng dầu
- Sản xuất gạch ngói
- Mua bán thuốc tây
- Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí
142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Triệu Văn Nhắc
Điện thoại: (076)3852853
Website: http://khaitriag.edu.vn - Email: khanhtoan_co@yahoo.com
Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Đồng bộ tài khoản