Quản Trị Mạng Microsoft - MCSA 2008

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Mạng Microsoft - MCSA 2008

Mục tiêu của khóa học này:
- Cung cấp cho học viên nguyên lý cơ bản của hệ điều hành mạng, kiến thức về hệ thống mạng, kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình hoàn chỉnh mạng Doanh nghiệp cỡ vừa và lớn dựa vào Window 2003.
- Triển khai Firewall chuyên dụng. Nối các văn phòng ở xa với VPN L2TP/IP Sec kết hợp với chứng chỉ số an toàn nhất hiện nay.
- Học viên không chỉ có kỹ năng thành thạo mà còn hiểu rất rõ về cấu trúc hạ tầng, thiết kế và quản trị hệ thống mạng, nhiệm vụ quản lý bao gồm việc điều hành và hỗ trợ hệ thống.
- Đào tạo chuyên viên mạng thành thạo trong các lĩnh vực: Triển khai, thiết kế, quản lý và chẩn đoán hỏng hóc cho một hệ thống mạng lớn.
- Khóa học cung cấp kiến thức trên công nghệ mới nhất của Microsoft Windows Server 2003.
- Sau khi học xong các bạn có thể đăng ký thi ngay các chứng chỉ của Microsoft tại Trung tâm Đào tạo Khai trí.
- Hiểu rõ và thành thạo các kỹ năng về cấu trúc hạ tầng, thiết kế và quản trị hệ thống mạng.

Đối Tượng Tham Gia

- Dành cho học viên am hiểu và biết thao tác về máy tính.
- Những người yêu thích công nghệ thông tin chuyên sâu về kỹ thuật điện tử máy tính.
- Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, các nhà quản trị mạng, quản trị hệ thống, chuyên viên kỹ thuật. Các bạn đam mê công nghệ quản trị mạng và hệ thống Microsoft.

Thời Lượng

- 108 giờ, 3 giờ/buổi (khoảng 3 tháng) – (20% lý thuyết – 80% thực hành)
- Các buổi sáng – tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Mạng Microsoft - MCSA 2008


- Cài đặt, cấu hình và môi trường làm việc với hệ thống máy chủ Windows server 2008.
- Triển khai – cấu hình các ứng dụng cốt lõi như Active Directory Domain Services (AD DS).
- Networking services.- Hyper-V configuration và Group Policy.
- Quản trị hệ thống với máy chủ Windows server 2008
- Vận hành hệ thống máy chủ Windows Server 2008.
- Quản lý user - group sử dụng ứng dụng Active Directory Domain Services (AD DS).
- Các phần kiến thức khác như Group Policy, Remote Access, Network Policies, Data Security, Monitoring & Update Management…
MD03
- Cấu hình những dịch vụ mạng nâng cao các Windows Sever 2008
- Triển khai, quản trị và vận hành cơ sở hạ tầng của hệ thống máy chủ Windows Server 2008.
- Các dịch vụ mạng nâng cao, Active Directory Domain Services (AD DS), Identity Management, Active Directory Certificate Services, Network Load Balancing, Failover Clustering, triển khai & khắc phục sự cố khi xảy ra tai nạn hệ thống.

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí
142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Triệu Văn Nhắc
Điện thoại: (076)3852853
Website: http://khaitriag.edu.vn - Email: khanhtoan_co@yahoo.com
Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Đồng bộ tài khoản