Kế Toán Thực Hành

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Thực Hành

Lớp kế toán thực hành nhằm bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao nhất giúp các đơn vị đạt hiệu qủa kinh tế. Mục tiêu chương trình đào tạo:
- Cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp.
- Cách hạch toán, cách ghi sổ, nhập liệu vào sổ sách kế toán và xử lý một số tác nghiệp kế toán căn bản tại doanh nghiệp.
- Nắm vững cách tra cứu và tìm hiểu các quy định, thông tư, văn bản pháp luật về kế toán.

Đối Tượng Tham Gia

- Các học viên đã học xong về chương trình kế toán, các bạn đang làm kế toán tại các doanh nghiệp mà chưa nắm vững nghiệp vụ chuyên môn thực tế.
- Các kế toán viên, nhân viên hành chánh cần hệ thống lại kiến thức.
- Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học nhằm chuẩn bị cho công tác thực tế.
- Dành cho các bạn muốn nâng cao tay nghề trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thời Lượng

Thời gian: 260 tiết – 3,5 tháng/khóa. Các buổi tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hoặc Thứ 7 – CN.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Thực Hành


- Chế độ chứng từ kế toán
- Hướng dẫn cách ghi chép từng loại chứng từ kế toán
- Chế độ sổ kế toán
- Hướng dẫn cách ghi chép từng loại sổ kế toán
- Hệ thống báo cáo tài chính
- Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính
- Bài tập thực hành
- Kiểm tra tổng hợp
- Bài tập thực hành
- Bài tập liên quan đến các vấn đề thực tế tại doanh nghiệp.
- Hỏi và đáp các vấn đề liên quan trong công tác thực tế tại doanh nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí
142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Triệu Văn Nhắc
Điện thoại: (076)3852853
Website: http://khaitriag.edu.vn - Email: khanhtoan_co@yahoo.com
Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Đồng bộ tài khoản