Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Chương trình đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sắp xếp ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đào tạo kế toán Trưởng cho các đối tượng như: phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng kế toán, những cán bộ kế toán hiện đang làm việc và sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước hoặc nguồn ngân sách của các thành phần kinh tế khác. Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức chung, cụ thể về kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp. Mục tiêu chương trình đào tạo
- Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam, Luật Kế toán.
- Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính.
- Củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.
- Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.
- Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của Doanh nghiệp.
- Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.
- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.
- Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.

Đối Tượng Tham Gia

- Các Kế toán viên, Kế toán Trưởng tại các DN chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành.
- Các nhân viên hành nghề kế toán theo quy định của Pháp luật kế toán.
- Các đối tượng quan tâm đến chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kế toán Trưởng.

Thời Lượng

Thời gian: 03 tháng/khóa – Các buổi chiều Thứ 7 – cả ngày CN.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp


- Kinh tế vi mô
- Pháp luật về kinh tế và liên quan đến hoạt động Doanh nghiệp
- Quản lý tài chính Doanh nghiệp
- Pháp luật về thuế
- Thẩm định dự án đầu tư
- Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa Doanh nghiệp với Ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
- Pháp luật về kế toán
- Tổ chức công tác kế toán và vai trò nhiệm vụ Kế toán trưởng Doanh nghiệp
- Kế toán tài chính Doanh nghiệp
- Kế toán quản trị
- Phân tích BCTC và hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí
142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Triệu Văn Nhắc
Điện thoại: (076)3852853
Website: http://khaitriag.edu.vn - Email: khanhtoan_co@yahoo.com
Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Đồng bộ tài khoản