Báo Cáo Thuế

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học Báo Cáo Thuế

Mục tiêu của khóa học này:
- Cung cấp cho học viên kiến thức mới nhất về luật thuế và nghiệp vụ khai báo thuế cho các doanh nghiệp liên quan.
- Đến các phần hành: Thuế giá trị gia tăng. Thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Hướng dẫn cách lập các loại báo cáo thuế theo chế độ mới nhất, thực hành trên phần mềm HTKK của Tổng Cục Thuế.
- Nắm vững cách tra cứu và tìm hiểu các quy định, thông tư, văn bản pháp luật về kế toán và các loại thuế hiện hành.
Sau khi kết thúc khóa học được cấp giấy chứng nhận Báo cáo thuế chuyên nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp và Trung tâm Đào tạo Khai Trí cấp có giá trị chứng thực chuyên môn và khả năng làm việc thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

- Các học viên muốn cập nhật kiến thức về luật thuế và cách khai báo thuế cho Doanh nghiệp.
- Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, nhân viên khai báo thuế cần bổ sung kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn.
- Các sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH cần bổ sung nghiệp vụ khai báo thuế cho Doanh nghiệp.

Thời Lượng

120 tiết – 2.5 tháng / khóa - Các buổi tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7; hoặc Thứ 7 – CN.

Nội Dung Khóa Học Báo Cáo Thuế


- Làm quen với thuế
- Hướng dẫn cách tra cứu và tìm hiểu các quy định, nghị định, thông tư, liên quan đến thuế.
- Báo cáo thuế GTGT (Các nghiệp vụ thuế hàng tháng, hàng quý)- Báo cáo thuế thu nhập Doanh Nghiệp (Các nghiệp vụ thuế hàng tháng, hàng quý)
- Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (Cách tính theo từng đối tượng, cách miễn giảm)
- Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Báo cáo thuế tài nguyên.
- Báo cáo thuế nhà đất, tiền thuê đất.
- Báo cáo các loại thuế khác.
- Báo cáo Phí, lệ Phí
- Nhập liệu các biểu mẫu, các chứng từ liên quan đến thuế GTGT; thuế TNDN; thuế TNCN

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí
142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Triệu Văn Nhắc
Điện thoại: (076)3852853
Website: http://khaitriag.edu.vn - Email: khanhtoan_co@yahoo.com
Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Đồng bộ tài khoản