Nhập Môn Lập Trình Java

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nhập Môn Lập Trình Java

Ngôn ngữ Java, và nền tảng Java luôn phát triển như một cuộc cách mạng trong lập trình. Mục tiêu của bài hướng dẫn này là giới thiệu cho bạn cú pháp của Java mà bạn hầu như chắc chắn sẽ gặp trên con đường nghề nghiệp và cho bạn thấy những thành tố đặc thù (idioms) của nó giúp bạn tránh khỏi những rắc rối. Theo bước Roy Miller, chuyên gia Java khi ông hướng dẫn bạn những điểm cốt yếu của lập trình Java, bao gồm mô hình hướng đối tượng (OOP) và cách thức áp dụng nó vào lập trình Java, cú pháp của ngôn ngữ Java và cách sử dụng, tạo ra đối tượng và thêm các hành vi, làm việc với các sưu tập (collections), xử lý lỗi, các mẹo để viết mã lệnh tốt hơn. Khóa học Nhập Môn Lập Trình Java cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các chương trình nhỏ bằng Java, rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng cách tiếp cận hướng đối tượng trong việc xây dựng và tổ chức chương trình theo hướng đối tượng với Java tạo tiền đề cho học viên tham gia các lớp "Lập trình điện thoại di động" hoặc học tiếp các lớp chuyên đề lập trình Java nâng cao sau này.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
- Những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức cơ bản về tin học

Thời Lượng

1.5 Tháng liên tục

Nội Dung Khóa Học Nhập Môn Lập Trình Java


- Giới thiệu về lập trình Java:
+ Tổng quan về lập trình, chương trình và ngôn ngữ lập trình trong quá trình xây dựng ứng dụng
+ Cài đặt và cấu hình môi trường làm việc với Java
+ Xây dựng và biên dịch chương trình viết bằng Java
- Ngôn ngữ lập trình Java
+ Cơ bản về lớp và đối tượng
+ Kiểu dữ liệu, cách thức chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Java
+ Biến, hằng, toán tử
+ Cấu trúc điều kiện: if, switch
+ Câu lệnh lặp: for, foreach, while, do ... while
+ Mảng và các xử lý trên mảng
+ Chuỗi và các xử lý trên chuỗi
- Lập trình hướng đối tượng (LTHĐT) cơ bản với Java
+ Tổng quan về LTHĐT
+ Cách khai báo lớp, các thành phần của lớp, các chỉ định từ truy xuất trong Java
+ Khai báo các đối tượng và sử dụng các đối tượng trong chương trình
+ Tạo và sử dụng package
+ Hướng đối tượng nâng cao: tính kế thừa, tính đa hình, nạp chồng hàm (overloading), ghi đè hàm (overriding)
+ Sử dụng các từ khóa: super, this, static
- Xử lý biệt lệ trong Java
+ Khái niệm và phân loại biệt lệ
+ Cơ chế bẫy và xử lý biệt lệ trong Java
+ Cơ chế xây dựng biệt lệ do người dùng định nghĩa
- Làm việc với tập tin và thư mục trong Java
+ Đọc và ghi tập tin
+ Các thao tác xử lý tập tin, thư mục

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Bộ phận Tư vấn ghi danh
Điện thoại: 08.38337980 (ext.111)
Website: http://t3h.vn - Email: ttth@t3h.hcmus.edu.vn
Được thành lập từ năm 1986, với 28 năm kinh nghiệm, Trung tâm Tin học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu bạn trẻ muốn cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực CNTT. Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên - chuyên đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa đa truyền thông và Tin học A,B,C. Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu tại Việt Nam với 28 năm kinh nghiệm, chứng chỉ ISO, 30.000 lượt học viên mỗi năm. Chuyên nghiệp trong đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa Đa truyền thông và Chứng chỉ Quốc gia A-B-C.
Đồng bộ tài khoản