Oracle 10g: Data Warehouse Fundamentals

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Oracle 10g: Data Warehouse Fundamentals

Trong khóa học này, học viên sẽ được tiếp cận các vấn đề về việc lên kế hoạch, thiết kế, xây dựng và duy trì thành công kho dữ liệu. Học viên sẽ nắm được tại sao kho dữ liệu là một giải pháp hỗ trợ mang tính quyết định cao trong môi trường doanh nghiệp ngày nay. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được nghiên cứu công nghệ quản lý dữ liệu và phương pháp tiếp cận của Oracle để thực hiện quản lý một kho dữ liệu thành công bằng cách xác định kho dữ liệu và các công nghệ cũng như các công cụ kinh doanh ( DW và BI) được cung cấp bởi Oracle. Học viên được cung cấp các công cụ cho người xây dựng cơ sở dữ liệu Oracle qua viewlets. Họ xác định các tính năng của cơ sở dữ liệu Oracle10g, cũng như hỗ trợ việc triển khai và quản lý kho dữ liệu lớn. Học viên cũng sẽ có một tập hợp các mẫu quản lý kho dữ liệu lớn (các tài liệu như kế hoạch quản lý dự án, mô hình dữ liệu, vv.), Họ phân tích các trường hợp thực tế đã có và trả lời các câu hỏi có liên quan. Ngoài ra, học viên cũng sẽ được hướng dẫn thực hành về quản lý và phân tích dữ liệu (AWM) và sử dụng Warehouse Builder; Workspace Manager (AWM) và Oracle Warehouse Builder.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ Quản trị, nghiên cứu, phát triển Oracle Data Warehouse

Thời Lượng

24 giờ

Nội Dung Khóa Học Oracle 10g: Data Warehouse Fundamentals


- Data Warehousing and Business Intelligence
- Defining Data Warehouse Concepts and Terminolog
- Business, Logical, and Dimensional Modeling
- Physical Modeling: Sizing, Storage, Performance, and Security Considerations
- The ETL Process: Extracting Data
- The ETL Process: Transforming Data
- The ETL Process: Loading Data
- Refreshing Warehouse Data
- Summary Management
- Leaving Metadata Trail
- OLAP and Data Mining
- Data Warehouse Implementation Considerations

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản