Oracle Database 10g: Performance Tuning

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 10g: Performance Tuning

Get the most out of your 10g Database by learning performance tuning methods that maximize the utility of the database. Students learn how to benefit from Oracle Database 10g automatic tuning features, as well as practicing the manual tuning methods using the statspack tool. After clearly defining the various methodologies one can use to tune an Oracle Database, the course covers the various tunable components of an Oracle Database. Throughout the course, students experience hands-on the tuning of an Oracle Database by practicing through a series of workshops.

Đối Tượng Tham Gia

- Database Administrators
- Support Engineer
- Technical Consultant

Thời Lượng

32 giờ

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 10g: Performance Tuning


- Performance Tuning Overview
- Statistics and Wait Events
- Metrics, Alerts, and Baselines
- Using Statspack
- Using AWR
- Reactive Tuning
- Tuning the Shared Pool
- Tuning the Buffer Cache
- Automatic Shared Memory
- Checkpoint and Redo Tuning
- Tuning I/O
- Tuning PGA and Temporary Space
- Tuning Block Space Usage
- Initial Configuration

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản