Oracle Database 10g: SQL Fundamentals

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 10g: SQL Fundamentals

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace mở khóa học Oracle Database 10g: SQL Fundamentals với mục tiêu khóa học:
- Đào tạo chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 10g, có kiến thức nền tảng và kỹ năng thành thạo. Nắm vững kiến trúc và hoạt động của Oracle 10g Thiết kế, cài đặt và vận hành tối ưu các cơ sở dữ liệu trên các hệ điều hành Microsoft, Linux.
- Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 10g Database Certified Associate-OCA.

Đối Tượng Tham Gia

- Những người muốn gia nhập đội ngũ chuyên viên quản trị CSDL Oracle 10g, có thể làm việc trong các tổ chức, công ty (ngân hàng, viễn thông, điện lực, hành chánh - sự nghiệp, doanh nghiệp phát triển phần mềm, …)
- Những người muốn dự thi lấy các chứng chỉ quốc tế về quản trị CSDL Oracle 10g SQL

Thời Lượng

40 giờ.

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 10g: SQL Fundamentals


- Introduction
- Conditional Expressions
- Aggregating Data Using Group Functions
- Displaying Data from Multiple Tables
- Using Subqueries
- Using the Set Operators
- Using the iSQL*Plus Environment
- Restricting Data
- Sorting Data
- SQL Functions
- Inserting and Updating Data
- Deleting Data
- Database Transactions
- Using DDL Statements
- Managing Tables
- Creating Other Schema Objects
- Managing Objects with Data Dictionary Views

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản