Oracle Database 11g:Real Application Clusters (RAC)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 11g:Real Application Clusters (RAC)

This course offers students an introduction to the general features and capabilities of Oracle Database 10g Release 1 for Oracle Real Application Clusters (RAC). Students learn how to configure and administer a database for use with Real Application Clusters. The course also explains how to setup and use Automatic Storage Management (ASM) in a Real Application Clusters environment. Lectures are reinforced with hands-on practices designed to walk the student through the RAC administration.

Đối Tượng Tham Gia

- Database Administrators
- Support Engineer
- Technical Consultant

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 11g:Real Application Clusters (RAC)


- Introduction
- Architecture and Concepts
- RAC Installation and Configuration Part I
- RAC Installation and Configuration Part II
- RAC Database Instances Administration
- Administering Storage in RAC Part I
- Administering Storage in RAC Part II
- Services
- High Availability of Connections
- Managing Backup and Recovery in RAC
- RAC Performance Tuning
- Design for High Availability

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản