Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control

This course provides an overview of Grid Control 10.2.0.4 features. By taking this course students will understand how Grid Control can be used to manage and monitor an entire enterprise from a single console. The hands-on practices provide a student the knowledge to implement the Grid Control features in their enterprise. Students learn to manage, monitor and administer targets such as Database 11g and Oracle WebLogic Server using Grid Control console. They learn to use Grid Control console to automate the software lifecycle management in their enterprise. The hands-on practice provides a student the scope to explore the software lifecycle management automation capabilities provided in Grid Control console. Students also gain the knowledge to use the Management Plug-ins and the Connectors to integrate with third-party softwares. This course provides a list of various categories of Management Plug-ins and Connectors that are available in Grid Control 10.2.0.4 release.

Đối Tượng Tham Gia

- Database Administrators
- Sales Consultants
- Technical Consultant
- Reports Developer
- Technical Administrator
- End Users
- Project Manager
- Administrator

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control


- Introduction
- Grid Control Architecture and Installation
- Deploying the Oracle Management Agent
- Setting Up Enterprise Manager Grid Control
- Administrating and Monitoring Grid Control
- Securing Grid Control
- System Monitoring
- Managing Groups
- Information Publisher
- Job Systems
- Configuration Management
- Managing Compliance
- Service Management
- Monitoring Hosts
- Managing Oracle Database
- Managing Fusion Middleware
- Provisioning and Patching Automation
- Management Plug-Ins
- Configuring Helpdesk connectors and Event Connectors
- Appendix B: Managing Oracle Application Server
- Appendix C: Managing IDM and AD4J
- Appendix D:Managing Applications

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản