Oracle Reports Developer 10g: Build Reports

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Reports Developer 10g: Build Reports

In this course, students learn how to design and build a variety of standard and custom Web and paper reports using Oracle Reports Developer (9.0.4.0.1). Working in the declarative environment of Reports Builder, students learn how to retrieve, display, and format data from any data source in numerous reporting styles and publish the output to any destination. During the course, students learn how to add dynamic content to a static Web page and publish reports to the Web. Students also learn how to customize more complex reports, embed graphical charts, and use OracleAS Reports Services to deploy your reports.

Đối Tượng Tham Gia

- Technical Consultant
- Reports Developer
- Business Intelligence Developer

Thời Lượng

40 hours

Nội Dung Khóa Học Oracle Reports Developer 10g: Build Reports


- Introduction to Oracle Reports Developer
- Designing and Running Reports
- Working in Oracle Reports Developer
- Creating a Paper Report
- Enhancing a Basic Paper Report
- Managing Report Templates
- Creating a Web Report
- Enhancing Reports Using the Data Model: Queries and Groups
- Enhancing Reports Using the Data Model: Data Sources
- Enhancing Reports Using the Data Model: Creating Columns
- Enhancing Reports Using the Paper Layout
- Controlling the Paper Layout: Common Properties
- Controlling the Paper Layout: Specific Properties
- Web Reporting
- Extending Functionality Using XML
- Creating and Using Report Parameters
- Embedding a Graph in a Report
- Enhancing Matrix Reports
- Coding PL/SQL Triggers
- Extending Functionality Using the SRW Package
- Maximizing Performance Using OracleAS Reports Services
- Building Reports: Efficiency Guidelines

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản