Phát Triển Ứng Dụng Web Nâng Cao Với Java

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Web Nâng Cao Với Java

Với khóa học Phát Triển Ứng Dụng Web Nâng Cao Với Java này các bạn sẽ được:
- Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các website có sử dụng các kỹ thuật nâng cao với Java
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình Web trên môi trường J2EE với EJB
- Cung cấp các kiến thức và kỹ năng triển khai website lên các ứng dụng server Tomcat EJB, Glassfish và Jboss
- Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để HV có thể tự tin tham dự kỳ thi CCQT SCBCD (Sun Certified Business Component Developer) của Sun Microsystem Inc

Đối Tượng Tham Gia

- Học viên có kiến thức về lập trình Web với Java
- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức về lập trình Web với Java hoặc đã tham gia khóa học "Phát triển ứng dụng Web với Java"

Thời Lượng

1.5 Tháng

Nội Dung Khóa Học Ứng Dụng Web Nâng Cao Với Java


- Tổng quan J2EE
- Tổng quan Enterprise Java Beans (EJB)
- Mô hình EJB 3.0 API
+ Annotations trong J2SE
+ Annotations trong EJB
+ Đóng gói và triển khai ứng dụng EJB
+ Ưu điểm của Annotations
- Session Beans
+ Session Stateful Beans
+ Session Stateless Beans
+ Annotations ứng dụng với Session Beans
+ Vòng đời của Session Beans
- Message-Driven Beans
+ Các lớp Java Bean bất đồng bộ
+ Giới thiệu Java Message Service (JMS) API
+ Cấu hình ngữ cảnh hành động (activation) trong cấu hình triển khai
+ Cấu hình JMS provider
- Interceptors
Aspect-oriented programming trong J2EE
Xây dựng phương thức và lớp Interceptors
- Injectors
+ Dùng Injectors truy cập tài nguyên và EJBs
+ Truy cập EJB Context và dịch vụ JNDI
+ Thiết lập Injection
- Java Persistence API (JPA)
+ Lớp Entity và ánh xạ trong JPA dùng EJB
+ Đóng gói và triển khai các lớp Entity
- Entity Beans
+ Ánh xạ giữa trường dữ liệu và thuộc tính
+ Quan hệ ánh xạ giữa các Entity
+ Ánh xạ thừa kế
+ Hiện thực ánh xạ dùng Annotation và XML
+ Lắng nghe và gọi hàm trong Entity
- Ngôn ngữ truy vấn Java Persistence (JPQL)
+ Đặc tả câu truy vấn trên các lớp Entity
+ Sử dụng câu truy tự nhiên
+ Tính đa hình
+ Tự động lưu trữ kết quả trên POJO
- Dịch vụ EJB Timer
- Transaction trong EJB
+ Phân loại và cách đặc tả loại Transaction
+ Truy cập Transaction dùng Injectors và JTA
+ Cơ chế đồng bộ Session Beans Stateful
- Bảo mật trong EJB
+ Một số khái niệm về roles, groups và permission trong bảo mật
+ Khai báo và lập trình bảo mật
+ Truy cập dịch vụ bảo mật dùng ngữ cảnh EJB

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Bộ phận Tư vấn ghi danh
Điện thoại: 08.38337980 (ext.111)
Website: http://t3h.vn - Email: ttth@t3h.hcmus.edu.vn
Được thành lập từ năm 1986, với 28 năm kinh nghiệm, Trung tâm Tin học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu bạn trẻ muốn cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực CNTT. Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên - chuyên đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa đa truyền thông và Tin học A,B,C. Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu tại Việt Nam với 28 năm kinh nghiệm, chứng chỉ ISO, 30.000 lượt học viên mỗi năm. Chuyên nghiệp trong đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa Đa truyền thông và Chứng chỉ Quốc gia A-B-C.
Đồng bộ tài khoản