PHP Cơ Bản

Trung Tâm Đào Tạo CNTT Quốc Tế Icode

Tầng 6, 473 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học PHP Cơ Bản

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình script rất thông dụng, được dùng để phát triển các ứng dụng mã nguồn mở, có thể chạy trên hầu hết các loại máy chủ web ( IIS, Apache..) và các hệ cơ sở dữ liệu MySQL, SQLLite, MS SQL, Oracle… PHP được dùng để xây dựng các trang web động một cách dễ dàng, nhanh chóng. Chương trình đào tạo “Programing with PHP & MySQL” được thiết kế đặc biệt, theo hướng ứng dụng, học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự mình phát triển các website và tự tìm hiểu những nền tảng mã nguồn mở khác giúp các bạn xây dựng nhanh chóng website như Joomla, WordPress, Drupal…

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên, học sinh yêu thích việc thiết kế website
- Các doanh nghiệp muốn tự thiết kế, xây dựng và quản trị website cho doanh nghiệp của mình trong thời gian ngắn nhất
- Tất cả mọi người yêu thích thiết kế web, mong muốn trong thời gian ngắn nhất có thể tự thiết kế cho mình một website đẹp, tiện ích dựa trên phần mềm mã nguồn mở PHP & MySQL
- Những lập trình viên muốn phát triển hệ thống website, sử dụng và phát triển các hệ thống mã nguồn mở trên ngôn ngữ PHP & MySQL

Thời Lượng

4 tháng

Nội Dung Khóa Học PHP Cơ Bản


- Module: Explore HTML ,DHTML,CSS,Javascript
+ Introduction to the Web
+ Internet/intranet fundamentals
+ Web architecture
+ Exploring multiple browsers
+ Search Engine Optimization (SEO)
+ Building a Web page with HTML and XHTML
+ Head and body elements
+ Formatting text with tags
+ Establishing hypertext links
+ Ordered and unordered lists
+ Designing tables to display data
+ Defining relative and absolute anchors
+ Making your pages graphical with embedded images
+ Adding interactivity with “clickable” images
+ Utilizing animated images to liven up a Web page
+ Creating image maps to link multiple parts of a single image Controlling page styles and layout with CSS
+ Attaching style properties to HTML tags
+ Creating and applying style sheets
+ Implementing a styled navigational menu
+ Choosing and applying styles with class and ID attributes
+ Ensuring a consistent look across all pages of a site
+ Thematic: Building website template use blueprint, 960css framework.Javascript programming
+ Introduction to javascript
+ Javascript syntax
+ Varibles and oparators
+ Conditional and Loops
+ Functions
+ Build-in Object and Custom Object
+ Use Ajax-
+ Thematic: Use Jquery, extjs..
+ Module: Explore MySQL database
+ Database Fundamentals
+ Database Normalization
+ MySQL Overview, Installing & Configuring a MySQL Server.
+ Understanding MySQL Storage
+ Data Definition Language
+ MySQL Data Types
+ The Statement implements
+ SQL Expressions and Functions
+ Updating Tables Using SQL
+ Joins
+ Importing and Exporting Data
- Module: PHP Programming
+ Introduction to PHP
+ Variables, Operators and Expressions
+ Control Statements
+ Functions
+ Arrays
+ String Handling in PHP
+ Input / Output Form
+ HTML Web Page Data Handling
+ Security in PHP
+ Working with MySQL
+ PHP MySQL
+ using MySQLi
+ Access MySql from PHP(SELECT, INSERT, UPDATE,DELETE)
+ Paging
+ PHP Programing with OOP
+ OOP Introduction
+ Creating Classes and Objects
+ Constructor Method
+ Accessor and Destructor methods
+ Constants, Static Properties and Methods
+ Inheritance, class extends
+ Final Classes and Methods
+ Other Technology
+ Use Ajax in PHP
+ Upload file in php
+ Paging in PHP
+ Shopping Cart in PHP
+ Thematic: Joomla, Workpress, Drupal ,OpenCart, CakePHP
- Module: EProject: Development of Website in actual by Teamwork (Introduction Site, Online Shopping , Web Application)

Trung Tâm Đào Tạo CNTT Quốc Tế Icode
Tầng 6, 473 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0435528582
Website: http://icode.edu.vn - Email: icode.edu.vn@gmail.com
Trung Tâm Đào Tạo CNTT ICODE là trung tâm tạo về mã nguồn mở chuyên nghiệp và qui mô lớn nhất hiện nay, được thành lập năm 2012, từ đội ngũ Giảng Viên có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo CNTT tại Hà Nội và những kinh nghiệm thực tế tại những doanh nghiệp lớn như FPT, VTC, VC corp….Mục tiêu chính của của Trung Tâm là đào tạo và tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, cá nhân những công nghệ mới nhất hiện nay. Trung Tâm đào tạo CNTT iCode tổ chức các khóa học mã nguồn mở theo nhu cầu của doanh nghiệp và có tính thực tế cao. Vì vậy, hầu hết các học viên sau khi học xong đều tìm kiếm được công việc ổn định, mức lương cao tại các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và nước ngoài.
Đồng bộ tài khoản