Quản Lý Chất Lượng Trong Sản Xuất

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Sản Xuất - PMCVietnam

Tầng 2, 3 - Số 4 Nguyễn Huy Tự, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Chất Lượng

Qua các chương trình khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp cho rằng việc nâng cao chất lượng đi đôi với tăng chi phí – Thực ra, có những công cụ mà nếu chúng ta áp dụng tốt trong công tác quản lý chất lượng (QLCL) sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất. Để làm tốt công tác quản lý chất lượng, trước hết cán bộ quản lý (CBQL) cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản trong Quản lý sản xuất cũng như cần hiểu rõ các đặc điểm chủ yếu cũng như ứng dụng được những công cụ, phương pháp của công tác QLCL, đó chính là những vấn đề mấu chốt nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu quả sản xuất. Khóa học: ”Quản Lý Chất Lượng Trong Sản Xuất” được PMCVietnam thiết kế và tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, công cụ giúp học viên hoàn thành vai trò của cán bộ quản lý chất lượng trong doanh nghiệp mình. Sau khóa học, học viên sẽ:
- Nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong quản lý sản xuất.
- Hiểu rõ các đặc điểm chủ yếu của công tác QLCL.
- Được trang bị và biết cách ứng dụng các công cụ, phương pháp hữu hiệu trong QLCL để có có thể cải thiện hiệu quả sản xuất.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ quản lý chất lượng
- Cán bộ quản lý sản xuất
- Các bộ phận liên quan

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của khóa học

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Chất Lượng


- Vai trò của chất lượng và cạnh tranh bằng chất lượng trong chiến lược sản xuất
- Hệ thống quản lý chất lượng
- Các công cụ cải tiến chất lượng
- Cải tiến chất lượng 6 Sigma

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Sản Xuất - PMCVietnam
Tầng 2, 3 - Số 4 Nguyễn Huy Tự, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: 0422203709
Website: http://www.quantrisanxuat.vn - Email: training@pmcvietnam.edu.vn
PMCVietnam là tâm huyết của các chuyên gia tư vấn về quản trị sản xuất, giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp sản xuất, giảng viên của các chương trình đào tạo giảng viên Business Edge, giảng viên quốc gia chương trình GHK – GTZ (CHLB Đức) và các chuyên gia tư vấn đào tạo. Là đơn vị đào tạo hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Quản trị sản xuất, PMCVietnam luôn không ngừng nâng cao năng lực, xây dựng các chương trình đào tạo QTSX mang tính ứng dụng thực tiễn cao để cùng với doanh nghiệp tìm ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả QTSX, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản