Quản Lý Chi Phí Và Thanh Quyết Toán Vốn Đầu Tư

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Chi Phí Và Thanh Quyết Toán Vốn Đầu Tư

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là công việc hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và phải được tiến hành nghiêm ngặt trong tất cả các khâu từ khảo sát, thiết kế, thẩm định, thi công, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao. Việc giám sát chất lượng công trình rõ ràng nhất được thể hiện ở các giai đoạn nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Cùng với việc thực hiện công tác nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công thì công tác thanh quyết toán vốn đầu tư cũng cần được thực hiện hiệu quả, theo sát thực tế công trình. Khóa học được DCMT thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị tham gia quản lý chi phí và thanh quyết toán vốn đầu tư, cung cấp cho học viên kiến thức, cập nhật các văn bản mới về quản lý chi phí và thanh quyết toán vốn đầu tư, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tế và các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quản lý chi phí và thanh quyết toán.

Đối Tượng Tham Gia

- Ban quản lý dự án, Phòng Tài chính kế hoạch, Công ty Tư vấn Thiết kế
- Kế toán đầu tư XDCB, kế toán tổng hợp
- Cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư XDCB
- Cán bộ làm công tác giám sát, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Chi Phí Và Thanh Quyết Toán Vốn Đầu Tư


- Chuyên đề I: Những quy định về quản lý chi phí đầu tư XDCT (theo nội dung mới của Nghị Định 112/2009NĐ-CP ngày 14/12/2009)
- Chuyên đề II: Những hướng dẫn cụ thể về lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT (theo nội dung mới của Nghị Định 112/2009NĐ-CP)
- Chuyên đề III: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề IV: Giải ngân và thanh toán vốn đầu tư XD (theo nội dung Thông tư 209/TT-BTC ngày 05/11/2009 v/v sửa đổi bổ sung TT/27/TT-BTC ngày 3/4/2007)
- Chuyên đề V: Quyết toán vốn đầu tư XD (theo nội dung Thông tư 33/TT-BTC ngày 09/04/2007 và Thông tư 98/TT-BTC ngày 9/8/2007 sửa đổi bổ sung thông tư 33/TT-BTC)

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản