Giám Đốc Điều Hành - CEO

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Điều Hành

Đáp ứng nhu cầu về đào tạo kỹ năng quản lý, điều hành chuyên nghiệp cho các tổ chức, đơn vị tại Việt Nam. Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT tổ chức khoá học: “Giám đốc Điều hành Chuyên nghiệp - Professional Chief Executive Officer”.
Mục tiêu khóa học:
- Xác định và nắm vững các kỹ năng cần có của một CEO chuyên nghiệp.
- Phát triển cách suy nghĩ và tầm nhìn của CEO cho chiến lược kinh doanh của công ty.
- Cách điều khiển người khác theo hướng đi của mình.
- Biết tạo ra bản sắc riêng cho công ty mình.
- Biết cách cân nhắc về tài chính ở tầm vĩ mô.
- Sử dụng nhân lực hiệu quả hơn.
- Những điều luật cho doanh nghiệp mà CEO phải biết.
- Kỹ năng đàm phán, thương thuyết trong và ngoài công ty.

Đối Tượng Tham Gia

Các Giám Đốc Điều Hành đương chức, các Giám Đốc Điều Hành tương lại cần chuẩn bị kiến thức, các Nhà Quản Trị chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp ở nhiều cấp độ.

Thời Lượng

Theo chương trình của khoá học

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Điều Hành


- Kỹ Năng Lãnh Đạo
- Chiến Lược Kinh Doanh
- Quản Trị Marketing
- Chiến Lược Tuyển Dụng và Quản Lý Nhân Sự
- Văn Hóa Công Ty
- Luật Kinh Doanh Dành Cho Nhà Quản Trị
- Kế Toán Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Trị
- Chiến Lược Thương Thuyết Dành Cho Nhà Quản Trị

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản