Quản Lý Dự Án

Viện Quản Lý Và Phát Triển Năng Lực Tổ Chức - DOMI

89 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án

Hãy đến với khóa học Quản Lý Dự Án của Viện Quản Lý Và Phát Triển Năng Lực Tổ Chức - DOMI các bạn sẽ được học qua những nội dung sau đây: Xây dựng và lập kế hoạch dự án, một số khái niệm về dự án, các giai đoạn dự án, xác định mục đích, mục tiêu và kết quả mong đợi của dự án, triển khai, giám sát và đánh giá dự án, cơ sở của triển khai, giám sát và đánh giá, các phương pháp thu thập thông tin sử dụng trong giám sát và đánh giá,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Quản Lý Dự Án

Thời Lượng

Theo quy định của chương học Quản Lý Dự Án

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án


- Xây dựng và lập kế hoạch dự án
+ Một số khái niệm về dự án
+ Các giai đoạn dự án
+ Xác định mục đích, mục tiêu và kết quả mong đợi của dự án
+ Kỹ thuật lập kế hoạch dự án
- Triển khai, giám sát và đánh giá dự án
+ Cơ sở của triển khai, giám sát và đánh giá
+ Các phương pháp thu thập thông tin sử dụng trong giám sát và đánh giá
+ Thiết kế chương trình giám sát – đánh giá.

Viện Quản Lý Và Phát Triển Năng Lực Tổ Chức - DOMI
89 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Quản Lý DOMI
Điện thoại: (04)62857545
Website: http://www.domi.org.vn - Email: info@domi.org.vn
Viện Quản Lý Và Phát Triển Năng Lực Tổ Chức (DOMI) là một tổ chức trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được Bộ khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số A – 1005. DOMI hoạt động trong các lĩnh vực sau: Tư vấn, đào tạo và hợp tác quốc tế, nghiên cứu & ứng dụng. Sứ mệnh: Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực quản lý và phát triển năng lực tổ chức. Thực hiện các hoạt động tư vấn, đạo tạo và nghiên cứu chất lượng cao vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp và ngành khoa học quản lý tại Việt Nam. Tầm nhìn: Khẳng định vị thế của một tổ chức chuyên tư vấn, đào tạo, nghiên cứu và triển khai, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ của Ngành Khoa học quản lý tại Việt Nam. Giá trị cốt lỗi: Tận tâm, khách quan, tối đa hóa lợi ích Khách hàng, sáng tạo không ngừng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản