Quản Lý Kho Bãi

Viện Quản Lý Và Phát Triển Năng Lực Tổ Chức - DOMI

89 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Kho Bãi

Hãy đến với khóa học Quản Lý Kho Bãi của Viện Quản Lý Và Phát Triển Năng Lực Tổ Chức - DOMI các bạn sẽ được học qua những nội dung sau đây: Vai trò của kho, bãi trong sản xuất và kinh doanh, các nguyên tắc bố trí địa điểm kho và tính toán dung tích xếp chứa, tổ chức quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho, nghiệp vụ giao nhận hàng hoá, nghiệp vụ bảo quản hàng trong kho, công tác hành chính, sổ sách trong kho,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Quản Lý Kho Bãi

Thời Lượng

Theo quy định của chương học Quản Lý Kho Bãi

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Kho Bãi


- Vai trò của kho, bãi trong sản xuất và kinh doanh
- Các nguyên tắc bố trí địa điểm kho và tính toán dung tích xếp chứa.
- Tổ chức quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho
- Nghiệp vụ giao nhận hàng hoá.
- Nghiệp vụ bảo quản hàng trong kho
- Công tác hành chính, sổ sách trong kho
- Kiểm tra, kiểm kê kho
- An toàn bảo hộ lao động và bảo vệ kho bãi
- Ứng dụng CNTT trong quản lý và khai thác kho bãi.

Viện Quản Lý Và Phát Triển Năng Lực Tổ Chức - DOMI
89 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Quản Lý DOMI
Điện thoại: (04)62857545
Website: http://www.domi.org.vn - Email: info@domi.org.vn
Viện Quản Lý Và Phát Triển Năng Lực Tổ Chức (DOMI) là một tổ chức trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được Bộ khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số A – 1005. DOMI hoạt động trong các lĩnh vực sau: Tư vấn, đào tạo và hợp tác quốc tế, nghiên cứu & ứng dụng. Sứ mệnh: Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực quản lý và phát triển năng lực tổ chức. Thực hiện các hoạt động tư vấn, đạo tạo và nghiên cứu chất lượng cao vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp và ngành khoa học quản lý tại Việt Nam. Tầm nhìn: Khẳng định vị thế của một tổ chức chuyên tư vấn, đào tạo, nghiên cứu và triển khai, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ của Ngành Khoa học quản lý tại Việt Nam. Giá trị cốt lỗi: Tận tâm, khách quan, tối đa hóa lợi ích Khách hàng, sáng tạo không ngừng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản