Quản Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế (IFM)

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển GTVT - TRANCONCEN

302 A9 Đại học GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế (IFM)

Quản lý Giao nhận Vận tải Quốc tế (IFM) là một hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế hội nhập. Ngày nay hầu như tất cả các doanh nghiệp đều có các giao dịch hàng hóa trên các thị trường nước ngoài trong khu vực, quốc tế và toàn cầu. Mặc dù vậy với nhiều lợi thế, Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về nhân lực chuyên nghiệp trong ngành Logistics. Để đáp ứng nhu cầu về nhân lực tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm Tranconcen phối hợp với Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics tổ chức khóa học Quản lý Giao nhận Vận tải quốc tế tại Hà Nội, sau khóa học học viên được cấp chứng chỉ chuyên ngành "Quản lý giao nhận vận tải quốc tế" được FIATA công nhận. Khóa học này được thiết kế nhằm rút ngắn khoảng cách về kiến thức và kỹ năng làm việc của nguồn nhân lực giữa các quốc gia về Logistics và Giao nhận Vận tải Quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

- Nhân viên các công ty Vận tải, giao nhận (các Freight Forwarders); hãng tàu; đại lý các hãng vận tải hàng không; các công ty kinh doanh dịch vụ Logistics nhưng chưa qua đào tạo chuyên nghiệp
- Sinh viên đại học hay cao đẳng khối kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, kỹ thuật hệ thống công nghiệp… muốn có thêm kiến thức và bằng cấp ngành giao nhận vận tải quốc tế

Thời Lượng

12 tháng 3 buổi/ tuần

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế (IFM)


- Module 1: Introduction to Freight Forwarding
+ International Freight Forwarding and The Freight Business
+ nternational Trade
+ International Organizations in Forwarding and Trade
+ Organization of The Company
+ Financial and Legal Requirements
+ FIATA Document and Forms
+ General Knowledge of Transport Related Geography
+ Special Transport Services
+ Packing Requirements
+ Information and Communication
- Module 2: Logistics
+ Logistics and forwarding
+ Logistics concept
+ Physical Distribution Systems
+ Supply Chain Management
+ Information Handling and Control Issues
+ Customer Services
+ Commodity Related Systems
+ Types of Warehouse and Warehouse Operation
+ Terms of Warehousing Contract
+ Warehouse Documents
+ Material handling Equipment and Systems
+ Warehouse Construction, Layout and Safety
+ Application: Food Industry
- Module 3: Maritime Transport
+ Geography of ocean transport, port facilities
+ nternational organizations
+ Shipping services
+ Types of vessels
+ Drafted regulations for the transport of goods by sea
+ Transport documents
+ Pricing of ocean freight
- Module 4: Air Transport
+ General Condition of Carriage
+ Most used aircraft and Air Pallets
+ Air Waybills and Accompanying Documents
+ Calculation of Air Freight
+ Geography in Air Transport
- Module 5: Road Transport
+ Introduction to Road Transport
+ Legal Requirements for International Road Transport
+ Types of Road Vehicles (Technical standards)
+ Geography in Road Transport
+ Waybills and Accompanying Documents
+ Pricing in Road Transport
- Module 6: Rail Transport
+ Advantages and Disadvantages of Rail Transport
+ Legal Requirements of Rail Transport
+ Geography and Rail Transport Operations
+ Ways and Means of Transport
+ Combined Transport By Rail
+ Waybills and Accompanying Documents
+ Tariffs in Railway Transport
+ Uniform Distance for International Freight
+ Methods of calculating costs in Vietnam
- Module 7: Inland Water Transport
+ Geography of Inland Waterway
+ Types of Barges used in Inland Waterway Carriage
+ Legal requirements of Transport by Inland Waterway
+ Waybills and Accompanying Documents
+ Determination of Freight Charges for Inland Waterway Transport
- Module 8: Multimodal Transport
+ General Knowledge of Multimodal Transport
+ Types and Specification for the Most Used Container
+ Geography of Container traffic
+ Loading procedures in Container traffic
+ Contract and pricing in Container transport
+ Multimodal Road/ Rail transport
- Module 9: Transport Insurance
+ Liability Insurance
+ General Average
+ Duties of Freight Forwarder in case of Damage
- Module 10: Safety, Security and Dangerous Goods
+ Roles of the parties in transport
+ Classification
+ Marking and Handling of hazardous cargo
+ DG Documentation
- Module 11: Information and Communication Technology in Forwarding
+ Basic understanding of computer and its environment
+ Role of information technologies in Forwarding
+ Data Storage, Data Management and Databases
+ Principles of Networking and Data sharing
+ Telecommunication and its application
+ Electronic Data Interchange and value-added Network
+ Bar-coding and RFID
+ Internet and Wed-Based technology
+ E-commerce, Web-Based application and E-Marketplace
+ Supply Chain Security/ Vấn đề An ninh chuỗi cung ứng
+ Electronic fund transfer and E-Payments
- Module 12: Customs
+ General information on the national customs administration
+ National Customs Procedures
+ National customs tariffs – Customs valuation
+ Freight forwarder’s liabilities to customs and customer
+ International Convention
+ Customs offences – Objects and Appeals

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển GTVT - TRANCONCEN
302 A9 Đại học GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển Giao Thông V
Điện thoại: (04)3766 4053
Website: http://www.tranconcen.edu.vn - Email: contact@Tranconcen.edu.vn
Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải được thành lập ngày 18/8/1995 theo quyết định số 2828/QĐ-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và được Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường cấp đăng ký hoạt động KHCN số 438 ngày 12/12/1995. Mới đây, Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp đổi giấy đăng ký hoạt động KHCN số A-994 tháng 9 năm 2011 với các chức năng Nghiên cứu triển khai & ứng dụng các thành tựu KHCN trong lĩnh vực GTVT; tư vấn về KHCN đối với các dự án phát triển GTVT; và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn & phổ biến những thành tựu mới về KHCN trong lĩnh vực GTVT, quy hoạch, quản lý & Kinh doanh, môi giới, định giá bất động sản & điều hành sàn giao dịch bất động sản. Là một cơ quan trực thuộc trường Đại học Giao thông Vận tải được biên chế trong Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, trung tâm là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải với thực tiễn quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh của các cơ quan và doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam. Các lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động tư vấn, đào tạo: Quy hoạch tích hợp đô thị - giao thông; quản lý giao thông vận tải & Logistics; quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải; quy hoạch và quản lý vận tải hành khách công cộng...
Đồng bộ tài khoản