Quản Lý Tồn Kho

SMEI Việt Nam

Lầu 2, tòa nhà H-T 449 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Tồn Kho

Hàng tồn kho là tất cả những nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng cho nhu cầu hiện tại hoặc tương lai. Hàng tồn kho không chỉ có tồn kho thành phẩm mà còn có tồn kho sản phẩm dở dang, tồn kho nguyên vật liệu/linh kiện và tồn kho công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất… Trong một doanh nghiệp, hàng tồn kho bao giờ cũng là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất trên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp đó. Thông thường giá trị hàng tồn kho chiếm 40% - 50% tổng giá trị tài sản của một doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, việc kiểm soát tốt hàng tồn kho luôn là một vấn đề hết sức cần thiết và chủ yếu trong quản trị sản xuất tác nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Những nhà quản lý doanh nghiệp.

Thời Lượng

Theo thời lượng của khóa học.

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Tồn Kho


- Tổng quan về chuỗi cung ứng và vai trò của việc tồn kho
+ Khái niệm chuỗi cung ứng và thành phần
+ Mô hình SCOR
+ Mối liên hệ giữa chiến lược tồn kho, chiến lược kinh doanh
- Hoạt động tồn kho
+ Các thông tin cần thiết để quản lý tồn kho hiệu quả
+ Phương pháp đánh giá tồn kho
+ Phương pháp xác định khối lượng tái đặt hàng
+ Phương pháp xác định điểm tái đặt hàng
+ Phương pháp tính lượng tồn kho an toàn
- Hệ thống kho bãi & thiết kế hệ thống kho
+ Video clip về hoạt động kho
+ Các phương pháp nâng cao kết quả hoạt động của kho
+ Tình huống về các chiến lược hoạt động kho hiệu quả
+ Quá trình xếp kho
+ Giới thiệu hệ thống quản lý kho.

SMEI Việt Nam
Lầu 2, tòa nhà H-T 449 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: 0938885103
Website: http://www.smei-vn.org - Email: smeivietnam@smei-vn.org
SMEI Việt Nam ra đời với sứ mệnh mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự khẳng định đẳng cấp quốc tế cho những người làm việc trong lĩnh vực Sales & Marketing tại Việt Nam thông qua việc tổ chức chương trình đào tạo các chứng chỉ quốc tế: 
  • Certified Sales Executive®
  • CSE®, Certified Marketing Executives®
  • CME®, và SMEI Certified Professional Salesperson™
  • SCPS™ của Tổ chức Sales and Marketing Executive International (SMEI) toàn cầu.(SMEI).
  • Chứng chỉ CSE (CSE®) dành cho giám đốc bán hàng (CSO) và các quản lý bán hàng, giảng viên hay chuyên gia đào tạo quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng, và chủ các doanh nghiệp nhỏ.
  • Chứng chỉ CME(CME®) dành cho giám đốc Marketing (CMO) và quản lý marketing, chủ doanh nghiệp nhỏ, giảng viên và người làm tư vấn trong lĩnh vực marketing.

Chứng chỉ SCPS(SCPS™) dành cho các đại diện bán hàng, và quản lý khách hàng. 

Đồng bộ tài khoản