Quản Lý Hàng Hóa & Tồn Kho

SMEI Việt Nam

Lầu 2, tòa nhà H-T 449 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Hàng Hóa

Chuyên đề này là nhằm giúp học viên:
- Hoàn thiện kỹ năng bố trí và sắp xếp kho để tạo thuận lợi cho việc quản lý bán hàng.
- Tính toán thời gian đặt hàng và có kế hoạch cụ thể, khoa học cho các đơn hàng.
- Quản lý kiểm kê một cách chuyên nghiệp như một phần tất yếu của công việc.

Đối Tượng Tham Gia

Nhà quản lý bàn hàng.

Thời Lượng

Theo thời lượng của khóa học.

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Hàng Hóa


- Bố trí sắp xếp kho, kệ và quản lý không gian
+ Các nguyên tắc cơ bản
+ Sắp xếp kho thân thiện với người bán hàng
+ Sắp xếp hàng hoá thân thiện với người mua hàng
+ Sử dụng sản phẩm như công cụ truyền thông
- Quản lý thời gian đặt hàng
+ Phương pháp tính toán
+ Lập bảng kế hoạch
- Quản lý kiểm kê
+ Xác định mục tiêu kiểm kê
+ Các kỹ thuật và mô hình kiểm kê
+ Quản lý tồn kho và chất lượng hàng hoá

SMEI Việt Nam
Lầu 2, tòa nhà H-T 449 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: 0938885103
Website: http://www.smei-vn.org - Email: smeivietnam@smei-vn.org
SMEI Việt Nam ra đời với sứ mệnh mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự khẳng định đẳng cấp quốc tế cho những người làm việc trong lĩnh vực Sales & Marketing tại Việt Nam thông qua việc tổ chức chương trình đào tạo các chứng chỉ quốc tế: 
  • Certified Sales Executive®
  • CSE®, Certified Marketing Executives®
  • CME®, và SMEI Certified Professional Salesperson™
  • SCPS™ của Tổ chức Sales and Marketing Executive International (SMEI) toàn cầu.(SMEI).
  • Chứng chỉ CSE (CSE®) dành cho giám đốc bán hàng (CSO) và các quản lý bán hàng, giảng viên hay chuyên gia đào tạo quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng, và chủ các doanh nghiệp nhỏ.
  • Chứng chỉ CME(CME®) dành cho giám đốc Marketing (CMO) và quản lý marketing, chủ doanh nghiệp nhỏ, giảng viên và người làm tư vấn trong lĩnh vực marketing.

Chứng chỉ SCPS(SCPS™) dành cho các đại diện bán hàng, và quản lý khách hàng. 

Đồng bộ tài khoản