Xây Dựng & Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng

SMEI Việt Nam

Lầu 2, tòa nhà H-T 449 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng

Mục tiêu của chương trình đào tạo:
- Học viên nắm bắt những phương pháp tuyển dụng quan trọng khi xây dựng đội ngũ bán hàng
- Hình thành vai trò duy trì và phát triển đội ngũ của người quản lý bán hàng
- Trang bị cho người học những kinh nghiệm và công cụ để động viên, khen thưởng nhân viên
- Rèn luyện kỹ năng truyền đạt, huấn luyện cho nhân viên mới.

Đối Tượng Tham Gia

Những người quản lý bán hàng.

Thời Lượng

Theo thời lượng của khóa học.

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng


- Tuyển dụng đúng người:

 • Đặc điểm của nhân viên bán hàng
 • Tuyển dụng NVBH như thế nào

- Quản lý kết quả làm việc của lực lượng bán hàng

 • Xác định và giao chỉ tiêu doanh số
 • Truyền đạt chỉ tiêu và kỹ năng giao tiếp

- Khuyến khích và tưởng thưởng:

 • Hệ thống khen thưởng trong tổ chức
 • Phần thưởng tài chính và phi tài chính
 • Đánh giá thành quả

- Phát triển đội ngũ bán hàng

 • Huấn luyện nhân viên
 • Truyền đạt, chia sẻ

SMEI Việt Nam
Lầu 2, tòa nhà H-T 449 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: 0938885103
Website: http://www.smei-vn.org - Email: smeivietnam@smei-vn.org
SMEI Việt Nam ra đời với sứ mệnh mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự khẳng định đẳng cấp quốc tế cho những người làm việc trong lĩnh vực Sales & Marketing tại Việt Nam thông qua việc tổ chức chương trình đào tạo các chứng chỉ quốc tế: 
 • Certified Sales Executive®
 • CSE®, Certified Marketing Executives®
 • CME®, và SMEI Certified Professional Salesperson™
 • SCPS™ của Tổ chức Sales and Marketing Executive International (SMEI) toàn cầu.(SMEI).
 • Chứng chỉ CSE (CSE®) dành cho giám đốc bán hàng (CSO) và các quản lý bán hàng, giảng viên hay chuyên gia đào tạo quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng, và chủ các doanh nghiệp nhỏ.
 • Chứng chỉ CME(CME®) dành cho giám đốc Marketing (CMO) và quản lý marketing, chủ doanh nghiệp nhỏ, giảng viên và người làm tư vấn trong lĩnh vực marketing.

Chứng chỉ SCPS(SCPS™) dành cho các đại diện bán hàng, và quản lý khách hàng. 

Đồng bộ tài khoản