Quản Trị Doanh Nghiệp

Tập Đoàn Giáo Dục Và Ðào Tạo Quốc Tế ISC

83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Doanh Nghiệp

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, quan điểm về doanh nghiệp và quản trị học, bao gồm cả những vấn đề tài chính cũng như phi tài chính. Khóa học sẽ giúp cho học viên hiểu và đánh giá tầm ảnh hưởng của những vấn đề như kết cấu của tổ chức, các khía cạnh chính trị, văn hóa, xã hôi.Từ đó, hỗ trợ học viên định hình và hấp thụ các trường phái quản trị cũng như điều khiển doanh nghiệp, phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo. Ngoài ra, khóa học này sẽ hướng dẫn học viên xác định các tầm nhìn chiến lược bao gốm ngắn, trung và dài hạn.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Doanh Nghiệp


- Tổng quan về quản lý doanh nghiệp:
+ Quản lý doanh nghiệp và những yếu tố đem lại thành công trong các chiến lược cạnh tranh
+ Phân tích mối quan hệ đặc biệt giữa chiến lược cạnh tranh và quản lý con người.
+ Mô hình quản lý hiệu suất
- Các yếu tố quan trọng trong môi trường kinh doanh quốc tế
+ Đánh giá những tác động của sự thay đổi môi trường kinh doanh quốc tế đến doanh nghiệp.
+ Phân tích và áp dụng các thành phần khác nhau của marketing mix (7Ps) để tạo ra hiệu quả kinh doanh và chiến lược cạnh tranh toàn cầu.
+ Thảo luận những vấn đề quan trọng về quản lý doanh nghiệp trong môi trường quốc tế.
- Chiến lược quản lý và kỹ năng lãnh đạo
+ Giới thiệu về bản chất của quản trị và kỹ năng lãnh đạo
+ Phân tích sự khác biệt giữa tầm ảnh hưởng và quyền lực, phát triển phong cách lãnh đạo và áp dụng một cách phù hợp vào công tác quản lý.
+ Xác định các tính chất của 1 nhà lãnh đạo tốt (hành vi, giá trị và đặc điểm)
+ Hiểu và áp dụng mô hình phát triển động lực
- Chiến lược quản lý và kỹ năng lãnh đạo (2)
+ Hiểu và phân tích mối quan hệ giữa nhà quản lý và nhân viên
+ Xác định vai trò và cách tích hợp công tác lãnh đạo với các lĩnh vực khác.
+ Phát triển kỹ năng lãnh đạo phù hợp với môi trường nội địa cũng như quốc tế
+ Xác định các thách thức thường gặp trong công tác lãnh đạo và giải pháp phù hợp
+ Chiến lược thích ứng các văn hóa ứng xử trong công tác lãnh đạo
- Hoạch định chiến lược
+ Phát triển chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp
+ Quản lý chiến lược ở phạm vi kinh doanh, doanh nghiệp
+ Xác định mục tiêu và mục đích của tổ chức, từ đó phát triển chiến lược.
+ Quản lý các tình huống trong tương lai ngắn, trung và dài hạn

Tập Đoàn Giáo Dục Và Ðào Tạo Quốc Tế ISC
83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người liên hệ: Cơ sở 1
Điện thoại: (+84) 0439412324
Website: http://isc.edu.vn - Email: info@isc.edu.vn
Được thành lập đầu năm 2001, Tập đoàn Giáo dục và Ðào tạo Quốc tế ISC là một trong những tổ chức đào tạo lớn và có uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay. Với chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Queensland về phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý và nghiệp vụ, hàng năm ISC cung cấp hàng trăm khóa học kỹ năng mềm cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài. Khách hàng của ISC là những công ty, tổng công ty và tập đoàn lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Pacific, Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, Vina Phone, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Viễn thông Elcom, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, Tâp đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty FPT, Tập đoàn HIPT, Nettra, Tập đoàn Novellus Hoa Kỳ, vv..

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản