Quản Trị Kinh Doanh (Hệ Đại Học)

Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến - UNJ

Số 50A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh (Hệ Đại Học)

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh (Hệ Đại Học)


- Năm 1
+ PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)
+ COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)
+ STA151 - Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán (3 tín chỉ)
- Năm 2
+ ENG102 - Anh Ngữ Sơ Cấp 2 (2 tín chỉ)
+ ACC201 - Nguyên Lý Kế Toán 1 (3 tín chỉ)
+ MTH102 - Toán Cao Cấp C2 (2 tín chỉ)
+ ECO151 - Căn Bản Kinh Tế Vi Mô (3 tín chỉ)
- Năm 3
+ ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)
+ DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)
+ ECO251 - Kinh Tế Lượng (2 tín chỉ)
+ FIN301 - Quản Trị Tài Chính 1 (3 tín chỉ)
+ ACC301 - Kế Toán Quản Trị 1 (2 tín chỉ)
- Năm 4
+ ENG302 - Anh Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)
+ MGO403 - Các Mô Hình Ra Quyết Định (3 tín chỉ)
+ OB403 - Nghệ Thuật Lãnh Đạo (2 tín chỉ)
+ MGT448 - Thực Tập Tốt Nghiệp (5 tín chỉ)

Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến - UNJ
Số 50A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 08-36018456
Website: http://e-university.edu.vn - Email: daotao@euninversity.edu.vn
Trung Tâm Đào Tạo Cử Nhân Đại Học Trực Tuyến trung tâm trực thuộc trường Đại học Duy Tân. Ban điều hành chương trình Cử nhân đại học trực tuyến của Đại học Duy Tân cho biết: Chúng tôi đã và đang ứng dụng mô hình tiến tiến của hệ thống giáo dục từ xa đang rất thịnh hành tại các đại học Hoa Kỳ, gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-Learning trên cơ cở hạ tầng công nghệ hiện đại do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Duy Tân phát triển. Tham gia chương trình, học viên được cấp phát miễn phí học liệu (được biên soạn ngắn gọn, súc tích, thuận lợi cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức). Trong suốt thời gian học và ôn tập, học viên và giảng viên làm việc qua mạng với tính tương tác cao.
Bên cạnh email, học viên và giảng viên còn liên lạc, gửi trao đổi và nhận phản hồi tức thời qua online forum. Còn với mạng e-Learning (học tập trực tuyến), người học có thể làm bài tập và nhận trả bài của giảng viên một cách thường xuyên. Ngoài ra còn có chế độ làm bài tập tương tác nhóm với các học viên khác qua Thực tế ảo Đại học Duy Tân trên mạng SecondLife.
Đồng bộ tài khoản