Quản Trị Mạng Doanh Nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng Quốc Tế KHATECH

02 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Nha Trang, Khánh Hòa

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Mạng Doanh Nghiệp

Khóa học quản trị mạng doanh nghiệp này sẽ giúp các học viên hiểu rõ thành phần cấu tạo và phương thức hoạt động của từng linh kiện trong máy tính. Cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh. Khai thác các công cụ tiện ích như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt hệ điều hành, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xử lý sự cố …Cài đặt, vận hành, bảo trì phòng Net, hệ thống Wi-Fi, mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ. Đặc biệt trang bị kiến thức nền tảng để tham dự các khóa chuyên sâu như: MCSA, MCITP-SA

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các kỹ thuật viên và sinh viên công nghệ thông tin

Thời Lượng

1.5 tháng

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Mạng Doanh Nghiệp


- Phần 1: Cơ bản về Computer - Cài đặt - Các chương trình tiện ích
+ Cấu trúc máy tính
+ Thành phần cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị của máy tính
+ Phân chia đĩa cứng, sử dụng đĩa Hiren’s Boot
+ Cài đặt hệ điều hành và Driver cho thiết bị
+ Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng
+ Sử dụng các lệnh cơ bản của Windows (Windows Command Line)
- Phần 2: Quản trị hệ thống (System Admin)
+ Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng
+ TCP/IP - IP Address
+ Quản trị Local User và Local Group
+ Quản lý phân quyền
+ Chia sẻ Tài Nguyên (Share Permission)
+ Quản lý phân quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)
- Phần 3: Quản trị mạng Văn Phòng
+ Đăng ký, cấu hình Router ADSL để kết nối Internet
+ Cài đặt, quản trị dịch vụ DHCP, Share Internet
+ Các đăng ký và sử dụng INTERNET Mail
+ Cấu hình Email Client Software: Outlook Express, MS Outlook 2007
+ Cài đặt, bảo mật hệ thống Wi-Fi
+ Cài đặt chương trình Anti-Virus

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng Quốc Tế KHATECH
02 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Nha Trang, Khánh Hòa
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0583700993
Website: http://khatech.com - Email: info@khatech.com
Trung tâm đào tạo quản trị mạng quốc tế KHATECH được thành lập bởi những kỹ sư, giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo và triển khai hệ thống CNTT tại Khánh Hòa & TP.HCM, chúng tôi tự hào luôn đem lại những khóa học chuyên sâu hướng đến nhu cầu của doanh nghiệp, nhằm đào tạo những chuyên gia có kỹ năng và đáp ứng ngay nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực IT. Bằng cách liên tục nghiên cứu nhằm xác định chính xác lĩnh vực nóng hỏi nhất cũng như những kỹ năng cần thiết nhất trong ngành IT để trang bị cho học viên những kỹ năng này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản