Quản Trị Ngoại Thương

Trường Đại Học Bình Dương - BDU

504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Ngoại Thương

Chuyên ngành Quản Trị Ngoại Thương đào tạo cử nhân Quản Trị Ngoại Thương có kiến thức cơ bản về Kinh tế - Xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ, có hiểu biết về kinh doanh quốc tế (xuất - nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế,…) có khả năng đàm phán và giao tiếp, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị, tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh quốc tế, nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính sách, hoạch định và phát triển ngành sản xuất- kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế, lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án, phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, có trính độ tiếng Anh ở mức độ thành thạo để giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Các vị trí có thể làm việc như: cán bộ, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh (công ty - doanh nghiệp sản xuất, gia công và kinh doanh xuất - nhập khẩu, giao nhận- vận tải ngoại thương, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng,…), Khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ quan quản lý công nghiệp và thương mại (Sở Công - Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp,…) với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành - quản lý.

Đối Tượng Tham Gia

The quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Quản Trị Ngoại Thương. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 143 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Ngoại Thương


- Môn học theo chương trình: 44 môn 116 tín chỉ (Marketing căn bản, Anh văn chuyên ngành 1, Quản trị hành chính văn phòng, Thuế trong kinh doanh,...)
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 27 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 4 TC (Kinh tế phát triển, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kỹ năng giao tiếp,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 6 TC (Địa lý kinh tế, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Tài chính tiền tệ,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 10 TC (Logicstic, PR Quan hệ công chúng, Quản trị dự án,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 04 - Phải Đạt 7 TC (Khoá luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Bình Dương - BDU
504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Bình Dương
Điện thoại: 06503871601
Website: http://www.bdu.edu.vn - Email: info@bdu.edu.vn
Trường Đại Học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với hình thức đào tạo: đào tạo chính quy tập trung, đào tạo không chính quy (Vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước), ngoài ra Trường Đại Học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Các cấp đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học Liên thông, sau đại học (Thạc sĩ QTKD), chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng. Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại Học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo chương trình sau Đại học, Liên thông Đại học, Đại học hệ vừa học vừa làm, Đại học từ xa và Đào tạo hệ TCCN. Việc trường Đại học Bình Dương ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thể hiện sự tương tác, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống rất chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đồng bộ tài khoản