Sư Phạm Giáo Dục Công Dân

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Quận Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Giáo Dục Công Dân

Việc giảng dạy môn giáo dục công dân đối với các em là rất quan trọng, việc giảng dạy đòi hỏi người giáo viên phải có phẩm chất đạo đức và chuyên môn cao. Với chương trình đào tạo sư phạm giáo dục công dân ở trường đại học sư phạm Hà Nội 2 sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục công dân phải có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy. Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn giáo dục công dân ở trường THCS THPT, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS và THPT về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Giáo Dục Công Dân


- Khối kiến thức đại cương
+ Lý luận chính trị.
+ Ngoại ngữ.
+ Tin học.
+ Giáo dục thể chất.
- Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành, nhóm ngành.
+ Cơ sở văn hóa Việt Nam.
+ Lịch sử văn minh thế giới.
+ Lôgíc học.
- Khối kiến thức chuyên ngành.
+ Thống kê xã hội học.
+ Mỹ học.
+ Nhà nước và pháp luật đại cương.
+ Kinh tế học.
+ Tôn giáo học.
+ Xã hội học.
+ Đạo đức học.
+ Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
+ Lịch sử các học thuyết kinh tế.
+ Triết học phương Tây.
+ Triết học phương Đông.
+ Triết học Mác - Lênin.
+ Chuyên đề triết học.
+ Chuyên đề kinh tế chính trị.
+ Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học.
+ Chuyên đề lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Một số tác phẩm của Mác - Ăngghen.
+ Một số tác phẩm của Lênin.
- Khối kiến thức nghiệp vụ.
+ Quản lý nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo.
+ Tâm lý học đại cương.
+ Những vấn đề chung về giáo dục học.
+ Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi THPT.
+ Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT.
+ Phương pháp dạy học giáo dục công dân.
+ Thực hành sư phạm.
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Quận Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Người liên hệ: hpu2edu
Điện thoại: (0211)3863416
Website: http://www.hpu2.edu.vn - Email: bgddt-sp2@hpu2.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo quyết định số 128/CP của hội đồng chính phủ. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trường được khen thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và huân chương độc lập hạng ba, với quy mô gồm 10 000 sinh viên và đội ngũ 538 CBCC, LĐ với 300 viên chức giảng dạy. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo cử nhân khoa học và sau đại học các ngành sư phạm toán, sư phạm vật lý, cử nhân khoa học ngành ngữ văn, sư phạm giáo dục tiểu học góp phần cung cấp nguồn nhân lực sư phạm cho cả nước.
Đồng bộ tài khoản