Sư Phạm Hóa Học

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Quận Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Hóa Học

Chương trình đào tạo sư phạm hóa nhằm đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, có chí hướng, có khả năng tự học tự nghiên cứu, tiếp tục học tập suốt đời, học lên trình độ cao hơn. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hóa học cơ bản ở trình độ đại học, hiểu và nắm vững các kiến thức về lý luận nghiệp vụ sư phạm, các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Hóa Học


- Giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị.
+ Ngoại ngữ.
+ Tin học
+ Giáo dục thể chất.
- Khối kiến thức cơ bản
+ Toán cao cấp
+ Xác suất thống kê
+ Vật lý đại cương
+ Hóa học đại cương
- Kiến thức chuyên ngành
+ Kim loại và phi kim.
+ Thực hành hóa học vô cơ.
+ Cơ sở lý thuyết hóa học vô cơ.
+ Đại cương và hiđrocacbon.
+ Dẫn xuất của hiđrocacbon.
+ Thực hành hóa học hữu cơ.
+ Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ.
+ Cân bằng ion trong dung dịch.
+ Các phương pháp định lượng Hóa học.
+ Thực hành Hóa học phân tích.
+ Các phương pháp phân tích công cụ.
+ Nhiệt động lực học hóa học – Động hóa học và xúc tác.
+ Điện hóa học – Hóa keo.
+ Thực hành hóa lý.
+ Hóa học lượng tử.
+ Hóa công nghệ.
+ Hóa môi trường.
+ Hóa nông học + Thực hành HCN - M.
+ Phương pháp tách chiết.
+ Sử dụng phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong hóa học.
+ Một số kỹ thuật, phương pháp dạy và học tích cực.
+ Phương pháp phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử.
+ Giáo dục môi trường trong dạy học hóa học.
+ Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
+ Hóa học các hợp chất thiên nhiên.
+ Luyện kim loại màu và quý hiếm.
- Kiến thức nghiệp vụ
+ Quản lý nhà nước và quản lý giáo dục đào tạo.
+ Phương pháp NCKH chuyên ngành.
+ Ứng dụng CNTT trong dạy học chuyên ngành.
+ Tâm lý học.
+ Giáo dục học.
+ PPDH chuyên ngành.
+ Thực hành sư phạm.
+ Kiến tập, thực tập.

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Quận Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Người liên hệ: hpu2edu
Điện thoại: (0211)3863416
Website: http://www.hpu2.edu.vn - Email: bgddt-sp2@hpu2.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo quyết định số 128/CP của hội đồng chính phủ. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trường được khen thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và huân chương độc lập hạng ba, với quy mô gồm 10 000 sinh viên và đội ngũ 538 CBCC, LĐ với 300 viên chức giảng dạy. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo cử nhân khoa học và sau đại học các ngành sư phạm toán, sư phạm vật lý, cử nhân khoa học ngành ngữ văn, sư phạm giáo dục tiểu học góp phần cung cấp nguồn nhân lực sư phạm cho cả nước.
Đồng bộ tài khoản