Sư Phạm Hóa Học - Hệ Cao Đẳng

Trường CĐ Sư Phạm Thái Nguyên

Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hóa Học

Đào tạo cử nhân ngành Sư Phạm Hóa Học hệ Cao đẳng có ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của người công dân. Sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên Đại học, sau Đại học ngành Sư phạm Hóa học và các lớp quản lý giáo dục, quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị…hoặc có khả năng tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hóa Học


- Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về khoa học xã hội, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh.Thu thập tình hình thời sự, chính trị, đặc điểm văn hóa địa phương để vận dụng vào giảng dạy.
- Áp dụng và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản về: Hoá đại cương, hoá vô cơ, hoá hữu cơ, hoá công nghệ môi trường, hoá phân tích.
- Vận dụng các kiến thức đã học để tiến hành thí nghiệm kiểm chứng lý thuyết và lập kế hoạch và tổ chức dạy học bộ môn Hóa học ở trường THCS.
- Ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ với trình độ A trong quá trình dạy học hoá học
- Chính xác và hệ thống kiến thức cơ bản về hoá học để vận dụng vào thực tiễn
- Lập kế hoạch dạy - học và tổ chức dạy học cho từng bài, chương trong chương trình dạy học Hóa học ở trường THCS và thực hành chính xác các thí nghiệm hoá học
- Thể hiện năng lực tự học, tự nghiên cứu để học tập suốt đời, năng lực làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ…

Trường CĐ Sư Phạm Thái Nguyên
Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường CĐ Sư Phạm Thái Nguyên
Điện thoại: (0280)3846106
Website: http://cdspthainguyen.edu.vn - Email: caodangthainguyen@cdspthainguyen.edu.vn
Trường Trung học sư phạm Mẫu giáo (sau này là trường THSP Mầm non) ra đời năm 1069 do cô giáo Đỗ Bích Huệ làm hiệu trưởng, địa điểm đặt tại xã Thịnh Đán, huyện Đồng Hỷ, sau này chuyển đến số 236, đường Lương Ngọc Quyến (nay là địa điểm của trường THPT Chuyên Thái Nguyên). Cả 03 trường Trung học Sư phạm có chung đặc điểm là ra đời trong hoàn cảnh đất nước chia làm hai miền. Miền Bắc đang nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, chi viện cho chiến trường miền Nam và chống trả ác liệt cuộc leo thang bắn phá miền Bắc bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ. Các nhà trường đều trải qua nhiều lần sơ tán, di chuyển địa điểm. Đến năm 1973, khi Hiệp định Pari được ký kết mới từng bước ổn định, xây dựng và phát triển. Điểm khởi đầu xây dựng các nhà trường đều bắt đầu từ con số không. Thầy trò phát huy nội lực là chính để phát bãi, san nền, chặt cây, dựng trường, mở lớp, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học và sinh hoạt. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau, với số lượng khiêm tốn. Các thầy, cô giáo phải tự sưu tầm, biên soạn tài liệu, chương trình, giáo trình, tư liệu tham khảo… Những khó khăn, vất vả của buổi ban đầu dựng trường, mở lớp được tập thể các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HSSV từng bước tháo gỡ, đẩy lùi. Những điều kiện cơ bản, cần thiết cho các hoạt động giáo dục và đào tạo theo đúng mục tiêu, kế hoạch của các nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo, nhân viên không ngừng được bổ sung, lớn mạnh cả số lượng và chất lượng. Mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục, chất lượng đào tạo của các trường không ngừng được hoàn thiện và phát triển từ trình độ thấp đến đạt chuẩn theo quy định.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản