Sư Phạm Sinh - Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp có trình độ Cao đẳng phải:
- Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/ dạy học môn Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp phải dạy được 2 môn Sinh học và Công nghệ - phần Kỹ thuật nông nghiệp trong kế hoạch dạy học ở THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, các tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Nông Nghiệp


- Lý luận dạy học kỹ thuật công nghiệp
- Lý luận dạy học kỹ thuật nông nghiệp
- Phương pháp nghiên cứu KHGD
- PPDH kinh tế gia đình ở trường THCS
- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở THCS
- Thú y DT32002 Thực tập sư phạm
- Đất trồng – Phân bón
- Quản lý HCNN và quản lý ngành
- Lâm nghiệp
- Bảo vệ cây trồng
- Và các môn học liên quan khác.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (064)3826644
Website: http://cdspbrvt.edu.vn - Email: cdspbrvt@gmail.com
Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu trực thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ đại học một số ngành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhu cầu của người học. Nhà trường có bề dày truyền thống xây dựng, phấn đấu, trưởng thành qua nhiều tên gọi gắn với việc thành lập, chia tách tỉnh và sự phát triển đi lên của nhà trường: Trường sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975) trên cơ sở tiếp quản trường Sư phạm Phước Tuy (cũ), trường Trung học sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu (năm 1991), trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 2000).
Đồng bộ tài khoản