Sư Phạm Tin Học

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Tin Học

Ngành Sư Phạm Tin Học của Trường Đại Học Vinh đào tạo cử nhân Sư Phạm Tin Học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo việc tổ chức dạy học môn Tin Học cho các lớp trung học phổ thông cũng như đáp ứng yêu cầu giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước, có tiềm lực không ngừng để hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những nhu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Tin Học. Có khả năng đảm nhiệm công việc khác ngoài môn Tin Học trong kế hoạch dạy học ở trường trung học phổ thông: làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp,...Mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo
- Về kiến thức
+ Có khả năng sư phạm và hiểu biết tâm lý học sinh cũng như năng lực trình bày cô đọng các vấn đề khoa học, có khả năng làm việc có hiệu quả như thành viên của một nhóm nghiên cứu tin học và phát triển phần mềm
+ Có trình độ toán rời rạc cao để hiểu biết và giải quyết được các mối liên quan có bản chất Toán học thuộc các vấn đề phải giải quyết
+ Tự quản lý việc tự học và tự nâng cao trình độ, bao gồm việc quản lý thời gian và năng lực tổ chức, giữ vững sự phát triển của cá nhân luôn theo sát sự phát triển kiến thức của công nghệ thông tin
- Về kỹ năng
+ Có kĩ năng sư phạm và biết vận dụng các thành tựu mới của khoa học giáo dục để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của nhà giáo trong sự nghiệp đổi mới giáo dục
+ Sử dụng thành thạo máy tính với các phần mềm thông dụng, nhất là các phần mềm được đưa vào giảng dạy ở trường THPT, có kĩ năng khai thác các phần mềm mới
+ Biết lắp ráp, bảo trì, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng máy tính ở trường phổ thông, các cơ quan, xí nghiệp, công ti
+ Biết khai thác, sử dụng tốt các phương tiện dạy học hiện đại
+ Có kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác khi giải quyết các vấn đề chuyên môn và kĩ thuật thuộc lĩnh vực CNTT
+ Có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, biết gắn kết nội dung giảng dạy với thực tế cuộc sống
+ Có khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi nghề nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Tin Học


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 19 tín chỉ (Giáo dục thể chất 1, Tin học cơ sở, PPNCKH chuyên ngành CNTT, Toán A1 (Đại số tuyến tính), Toán A2 (Giải tích I), Vật lý đại cương A1,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Triết học Mác - Lênin, Tâm lý học, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất 2, Giáo dục quốc phòng (165 tiết),...)
- Học kỳ 3 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nhập môn khoa học giao tiếp, Giáo dục học, Ngoại ngữ 2, Giáo dục thể chất 3,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 10 môn 21 tín chỉ (Chủ nghĩa xã hội khoa học, Ngoại ngữ 3, Giáo dục thể chất 4, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Lý thuyết tối ưu,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 10 môn 21 tín chỉ (Cơ sở kiến trúc máy tính, Toán rời rạc, Lập trình hướng đối tượng, LLDH Tin học, Phân tích và thiết kế hệ thống,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 7 môn 18 tín chỉ (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Cơ sở vi xử lý, Lập trình nâng cao + đồ hoạ, PPDH ngôn ngữ lập trình,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 6 môn 15 tín chỉ (Kỹ nghệ phần mềm, Thiết kế bài giảng điện tử, PPDH các phần mềm ứng dụng, Mạng máy tính,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 13 tín chỉ (Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thực tập sư phạm ngành SP Tin học, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành SP Tin học)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản