Sư Phạm Toán Học

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán Học

Ngành Sư Phạm Toán Học của Trường Đại Học Vinh đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri thức về Toán cơ bản và phương pháp giảng dạy Toán ở trường Trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức Toán cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay. Mục tiêu cụ thể
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Về kiến thức: chương trình hướng tới trang bị những kiến thức về Toán cơ bản, Toán sơ cấp và Toán ứng dụng cũng như các tư duy thuật Toán
- Về kỹ năng:
+ Có các kĩ năng sư phạm để tổ chức dạy học môn Toán theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh và áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, có kĩ năng đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh
+ Có khả năng giảng dạy môn Toán theo chương trình mới đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy và học ở trường trung học phổ thông
+ Có khả năng tư duy lôgic, tư duy thuật toán, phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao
+ Có kĩ năng nghiên cứu về Toán học và khoa học giáo dục
+ Có kĩ năng làm việc theo nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng học được chia thành 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán Học


- Học kỳ 1 bao gồm 6 môn 16 tín chỉ (Giáo dục thể chất 1, Tin học cơ sở, Toán A1 (Đại số tuyến tính), Toán A2 (Giải tích I), Lôgic Toán, Vật lý đại cương A1 )
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Triết học Mác - Lênin, Tâm lý học, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất 2, Giáo dục quốc phòng, Giải tích II,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nhập môn khoa học giao tiếp, Giáo dục học, Ngoại ngữ 2, Giáo dục thể chất 3, Đại số đại cương,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 9 môn 19 tín chỉ (Chủ nghĩa xã hội khoa học, Ngoại ngữ 3, Giáo dục thể chất 4, Xác suất - Thống kê A, Hình học Afin và Hình học Ơclit,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 8 môn 19 tín chỉ (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quản lý HCNN và Quản lý ngành GD, Kiến tập sư phạm, Giáo dục thể chất 5, Số học,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 7 môn 20 tín chỉ (Hình học xạ ảnh, Hàm số biến số phức, Giải tích hàm, Đại số hiện đại,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 7 môn 18 tín chỉ (Phương pháp tính, Xác suất nâng cao, Giải tích nâng cao, PPGD Đại số và Giải tích,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn 13 tín chỉ (Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thực tập sư phạm ngành SP Toán học, Khoá luận TN hoặc thi cuối khóa ngành SP Toán)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản