Sun Solaris 10 : Unix Essentials Featuring (SA-100)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Sun Solaris 10 : Unix Essentials Featuring (SA-100)

Khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng các lệnh của hệ điều hành UNIX trên cơ sở hệ điều hành SUN Solaris 10, đồng thời nắm bắt các khái niệm cơ bản trong môi trường UNIX như: hệ thống tập tin, cơ chế phân quyền, ACL (Access Control List), tiến trình, đọc/hiểu shell scripts, …. Khóa học cũng là bước chuẩn bị cho kỳ thi Certified System Administrator for Solaris, Part I. Sau khi hoàn tất khóa học,học viên đạt được các kỹ năng:
- Thao tác thuần thục trên môi trường dòng lệnh hay trên giao diện đồ họa
- Quản lý hệ thống tập tin: thêm, xóa, sửa, … tập tin, thư mục
- Sử dụng các lệnh tìm kiếm trên hệ thống tập tin
- Hiểu và quản lý tốt cơ chế phân quyền trong Solaris
- Hiểu cách tạo và thay đổi ACL
- Thao tác các file văn bản, sử dụng vi để soạn thảo văn bản
- Sao lưu và khôi phục hệ thống tập tin
- Hiểu biết và điều chỉnh các file khởi động
- Tạo và sử dụng được các shell command
- Sử dụng các lệnh để tạo kết nối từ xa
- Quản lý các tiến trình trong hệ điều hành

Đối Tượng Tham Gia

- Các đối tượng muốn làm quen và sử dụng các hệ điều hành họ UNIX (SUN Solaris, RetHat, OpenLinux …)
- Các quản trị viên hệ thống cần kiến thức về hệ thống UNIX.

Thời Lượng

40 tiếng

Nội Dung Khóa Học Sun Solaris 10 : Unix Essentials Featuring (SA-100)


- Using the Desktop in the Solaris 10 Operating System
- Using Command – Line Features and Online Help Resources
- Viewing Directories and Files
- Changing the Solaris OS Directory Contents
- Using the vi Editor
- Using Commands Within the Shell
- Using Basic File Permissions
- Configure Access Control Lists
- Searching Files and Directories
- Performing Basic Process Control
- Advanced Shell Functionality
- Reading Shell Scripts
- Creating Archives
- Compressing, Viewing, and Uncompressing Files
- Performing Remote Connections and File Transfers

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản