Tài Chính - Ngân Hàng

Trường Đại Học Bình Dương - BDU

504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính - Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân Tài Chính – Ngân Hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường và kiến thức chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng, có năng lực thực hành nghiệp vụ Tài Chính – Ngân Hàng, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn và tổ chức công tác tài chính ở các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, công ty và các tổ chức kinh tế khác, có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng, có kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư. Tốt nghiệp khoa Tài Chính – Ngân Hàng, sinh viên có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn để làm việc ở tất cả các ngành nghề thuộc lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng hoặc các tổ chức kinh tế nội địa và quốc tế, như: các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương mại nước ngoài, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ đầu tư, công ty, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: công, thương nghiệp, GTVT, lâm ngư, diêm nghiệp, làm công tác tín dụng, thanh toán, đầu tư tài chính, KD vàng bạc, ngoại tệ, kho quỹ, làm công tác thanh tra, giám sát, pháp chế, quản lý, xây dựng chính sách tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương, làm ở các cơ quan hành chính sự nghiệp khác như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng tài chính, Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế, làm ở một số tổ chức Tài chính – Tín dụng quốc tế như: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tập đoàn Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Đối Tượng Tham Gia

The quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Tài Chính – Ngân Hàng. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 139 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính - Ngân Hàng


- Môn học theo chương trình: 42 môn 113 tín chỉ (Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Tài chính doanh nghiệp, Thẩm định tín dụng, Kế toán ngân hàng,...)
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 26 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 4 TC (Giáo dục học đại cương, Logic học đại cương, Kỹ năng giao tiếp,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 6 TC (Phư¬ng pháp luận nghiên cứu khoa học, Kinh tế quốc tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 10 TC (Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Bảo hiểm,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 04 - Phải Đạt 6 TC (Đạo đức kinh doanh ngân hàng, Khoá luận tốt nghiệp, Kiểm toán,...)

Trường Đại Học Bình Dương - BDU
504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Bình Dương
Điện thoại: 06503871601
Website: http://www.bdu.edu.vn - Email: info@bdu.edu.vn
Trường Đại Học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với hình thức đào tạo: đào tạo chính quy tập trung, đào tạo không chính quy (Vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước), ngoài ra Trường Đại Học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Các cấp đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học Liên thông, sau đại học (Thạc sĩ QTKD), chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng. Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại Học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo chương trình sau Đại học, Liên thông Đại học, Đại học hệ vừa học vừa làm, Đại học từ xa và Đào tạo hệ TCCN. Việc trường Đại học Bình Dương ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thể hiện sự tương tác, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống rất chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đồng bộ tài khoản