Thạc Sĩ Ngành Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông

Được sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) và Đại học Huế, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), ĐHQG HN phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông. Sau khi tốt nghiệp chương trình học, các học viên có thể làm việc tại:
- Các Viện, Trung tâm: Viện Công nghệ Viễn thông, Viện Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin (CNTT), Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Nghiên cứu Điện tử – tin học – Tự động hóa, Viện Điện tử – Kỹ thuật quân sự, Các TT. Thông tin, TT. Viễn thông trên toàn quốc.
- Các Cục, Vụ: Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Ứng dụng CNTT, Cục CNTT và Thống kê hải quan, Vụ Bưu chính, vụ Viễn Thông, Vụ Công nghiệp CNTT, Vụ Khoa học công nghệ…

Đối Tượng Tham Gia

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
- Có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy ngành gần đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương.
- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).
- Các điều kiện khác theo quy chế đào tạo SĐH ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông


- Lý luận chính trị
+ Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin.
+ Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là đường lối trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.
- Ngoại ngữ
- Kiến thức chuyên ngành: Hiểu và vận dụng thành thạo một số kiến thức chuyên ngành nâng cao về thiết kế vi mạch, vi cơ điện tử, FPGA, kỹ thuật điều khiển, truyền thông số, mạng truyền dữ liệu và chuyên sâu về các hệ truyền thông quang, cáp, vô tuyến.

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản