Ngành Hệ Thống Thông Tin

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Hệ Thống Thông Tin

Chuyên ngành Hệ thống thông tin được trường đại học khoa học Huế đưa ra nhằm cung cấp cho sinh viên theo học ngành này:
- Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin nhằm tạo nền tảng giúp sinh viên có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.
- Kĩ năng phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thông thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ, các hệ thống thương mại điện tử (e-commerce)
- Năng lực triển khai hệ thống thông tin.
- Năng lực tham mưu tư vấn và thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Hệ Thống Thông Tin


- Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Lập trình hướng đối tượng
- Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin
- Nhập môn trí tuệ nhân tạo
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Lập trình Web
- Cơ sở dữ liệu nâng cao
- Phân tích và thiết kế thuật toán
- Lý thuyết mật mã
- Hệ hỗ trợ quyết định
- Phần mềm mã nguồn mở
- Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat
- Độ phức tạp thuật toán
- Khai phá dữ liệu
- Hệ cơ sở dữ liệu phân tán
- Ngôn ngữ mô hình hoá UML

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản