Ngành Công Nghệ Phần Mềm

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Phần Mềm

Ngành Công nghệ phần mềm của trường đại học khoa học học huế tổ chức nhằm đào tạo chuyên về lĩnh vực phần mềm, hướng đến các ngôn ngữ lập trình, Các học phần đặc trưng của ngành này là kiểm định phần mềm, Thiết kế giao diện, Xây dựng phần mềm theo mô hình phân lớp, Thiết kế giao diện, Hệ điều hành mã nguồn mở, Công nghệ XML & ứng dụng, điều kiện để học được ngành này thì cần sức khỏe tốt, ngoại ngữ là một điều bắt buộc của ngành CNTT, đối với chuyên ngành này, người học phải giỏi về toán vì việc học dựa trên các thuật toán.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Phần Mềm


- Lập trình hướng đối tượng
- Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin
- Nhập môn trí tuệ nhân tạo
- Mạng máy tính
- Đồ hoạ máy tính
- Kỹ nghệ phần mềm
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Ngôn ngữ mô hình hoá UML
- Quản trị dự án phần mềm
- Phân tích thiết kế hướng đối tượng
- Lập trình Web
- Phần mềm mã nguồn mở
- Lập trình hệ thống nhúng
- Đặc tả hình thức
- Java và xử lý phân tán
- Kiểm định phần mềm
- Lập trình đa phương tiện
- Quy trình phát triển phần mềm RUP

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản