Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Hải Phòng - THP

Số 171 đường Phan Đăng Lưu, Quận Kiến An, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh học viên có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia tham mưu cho lãnh đạo trong kinh doanh, là cơ sở cán bộ nguồn về nghề giám đốc (CEO) tại các doanh nghiệp, có thể đảm nhận trưởng bộ môn các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Quản trị kinh doanh, giảng viên, giảng viên chính trong các trường đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh và là các cán bộ nghiên cứu khoa học.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

2 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh


- Nâng cao nhận thức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng các kiến thức chuyên môn vào vào thực tiễn hoạt động quản lý - kinh doanh.
- Tiếng Anh TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 5.0.
- Tin học ứng dụng.
- Có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm xã hội, phẩm chất, đạo đức của nhà quản lý doanh nghiệp
- Phân tích, đánh giá tổng hợp các hiện tượng kinh tế vĩ mô và vi mô, trong nước và quốc tế
- Có kiến thức và nghiệp vụ về các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp (trừ lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ): thương mại, tài chính, kế toán, quản lý chiến lược, quản lý dự án, quản lý tổ chức và nhân lực, v.v..
- Luật kinh doanh trong nước và quốc tế.
- Kỹ năng vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế & quản lý công vào hoạt động thực tiễn.
- Kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và bảo vệ dự án.

Trường Đại Học Hải Phòng - THP
Số 171 đường Phan Đăng Lưu, Quận Kiến An, Hải Phòng
Người liên hệ: Cơ sở trung tâm
Điện thoại: 0313876338
Website: http://dhhp.edu.vn/ - Email: daihoc@haiphong.gov.vn
Trường Đại học Hải Phòng có tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm Hải Phòng (thành lập 09/1959), Trường Sư phạm 10+3 (thành lập năm 1972), Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng (thành lập năm 1978), Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng (thành lập ngày 20 tháng 04 năm 2000). Ngày 9 tháng 4 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 60/2004/ QĐ-TTg, đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ cao và NCKH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là điều kiện đặc biệt thuận lợi để Nhà trường phát triển đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 32 (ngày 05/08/2003) của Bộ Chính trị. Mục tiêu phấn đấu của Nhà trường là xây dựng Trường Đại học Hải Phòng trở thành Trung tâm Giáo dục - Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ vững mạnh vùng duyên hải Bắc bộ.
Đồng bộ tài khoản