The Advanced System Administration For The Solaris 10 Operating System (SA-202)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học The Advanced System Administration For The Solaris 10 Operating System (SA-202)

Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản trị hệ thống Solaris 10 : mô hình client/server, quản lý hệ thống tập tin ảo, chia sẻ tập tin dùng NFS, AutoFS, quản lý volume, cài đặt naming services, cài đặt tự động bằng JumpStart kết hợp Flash, giới thiệu zone… Khóa học cũng cung cấp kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi Sun Certified System Administration for Solaris OS – Part II. Sau khi hoàn tất khóa học,học viên đạt được các kỹ năng:
- Hiểu căn bản về mạng
- Sử dụng công cụ quản trị từ xa: Solaris Management Console.
- Quản lý hệ thống tập tin ảo, core dumps.
- Cấu hình, quản lý volumes
- Cấu hình Role-Based Access Control
- Cấu hình system logs.
- Cấu hình JumpStart server giúp cài đặt Solaris tự động.
- Cài đặt, cấu hình Zones.

Đối Tượng Tham Gia

-Tất cả học viên quan tâm đến việc quản trị hệ thống UNIX SUN Solaris 10, đã hoàn tất khóa SA-200-S10 hoặc có kiến thức tương đương.
-Các đối tượng muốn hệ thống lại kiến thức trước khi bước vào kỳ thi Sun Certified System Administration for Solaris OS

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học The Advanced System Administration For The Solaris 10 Operating System (SA-202)


- Describing Interface Configuration.
- Describing the Client-Server Model.
- Customizing the Solaris Management Console.
- Managing Swap Configuration.
- Managing Crash Dumps and Core Files.
- Configuring NFS.
- Configuring AutoFS.
- Describing RAID and the Solaris Volume Manager Software.
- Configuring Solaris Volume Manager Software.
- Configuring Role-Based Access Control (RBAC).
- Configuring System Messaging.
- Using Name Services.
- Configuring Name Service Clients.
- Configuring the Network Information Service (NIS).
- Introduction to Zones.
- Describing the Custom JumpStart Configurations.
- Performing a Flash Installation.

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản