Thống Kê Kinh Tế - Xã Hội

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE

100 Phùng Hưng, Quận Thuận Thành, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thống Kê Kinh Tế - Xã Hội

Chương trình đào tạo Thống Kê Kinh Tế - Xã Hội đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý - chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, năng động, sáng tạo, có khả năng tự lập nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về thống kê kinh tế, có năng lực về tư vấn, tổ chức thu thập và phân tích số liệu thống kê ngành kinh tế, hệ thống tài khoản quốc gia, phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô nền kinh tế quốc dân, từ đó đưa ra các dự báo ngắn hạn và dài hạn. Có khả năng soạn thảo các văn bản báo cáo phân tích thống kê trong các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại:
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế và các thành phần kinh tế
- Các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội
- Giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp khối kinh tế, quản trị kinh doanh

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thống Kê Kinh Tế - Xã Hội


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Khoa học Mác - Lênin
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội - nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Thực tập, kiến tập
- Khóa luận hoặc chuyên đề thay thế

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE
100 Phùng Hưng, Quận Thuận Thành, Huế
Người liên hệ: Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
Điện thoại: (054)3529139
Website: http://www.hce.edu.vn - Email: dhkt@hce.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (Tên giao dịch tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969. Trong hơn 40 năm qua, Trường đại học Kinh tế đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc trên mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo, với những mốc lịch sử quan trọng:
- 1969 - 1983: Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
- 1984 - 1995: Khoa Kinh tế - Đại học Nông nghiệp II Huế
- 1995 - 2002: Khoa Kinh tế - Đại học Huế
- 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế
Đồng bộ tài khoản