Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE

100 Phùng Hưng, Quận Thuận Thành, Huế

Giới Thiệu Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (Tên giao dịch tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969. Trong hơn 40 năm qua, Trường đại học Kinh tế đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc trên mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo, với những mốc lịch sử quan trọng:
- 1969 - 1983: Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
- 1984 - 1995: Khoa Kinh tế - Đại học Nông nghiệp II Huế
- 1995 - 2002: Khoa Kinh tế - Đại học Huế
- 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE

Cơ sở vật chất nhà trường đã và đang không ngừng được đầu tư mới, hiện đại đảm bảo những yêu cầu cơ bản của việc học cả lý thuyết và thực hành( Phòng học rộng rãi thoáng mát, có điều hòa, ký túc xá dành cho sinh viên...).

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
Địa chỉ: 100 Phùng Hưng, Thuận Thành, TP Huế
Điện thoại: (054)3529139, Fax: (054)3529491
Email: dhkt@hce.edu.vn
Website: http://www.hce.edu.vn

Đồng bộ tài khoản