Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE

100 Phùng Hưng, Quận Thuận Thành, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp

Đào tạo cử nhân Kế Toán Doanh Nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán, thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán, có tư duy độc lập, có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc. Vị trí làm việc của Sinh viên sau khi tốt nghiệp: Cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Khoa học Mác - Lênin
- Khoa học tự nhiên
- Khoa học xã hội - nhân văn
- Ngoại ngữ
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE
100 Phùng Hưng, Quận Thuận Thành, Huế
Người liên hệ: Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
Điện thoại: (054)3529139
Website: http://www.hce.edu.vn - Email: dhkt@hce.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (Tên giao dịch tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969. Trong hơn 40 năm qua, Trường đại học Kinh tế đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc trên mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo, với những mốc lịch sử quan trọng:
- 1969 - 1983: Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
- 1984 - 1995: Khoa Kinh tế - Đại học Nông nghiệp II Huế
- 1995 - 2002: Khoa Kinh tế - Đại học Huế
- 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản