Kinh Tế Nông Nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE

100 Phùng Hưng, Quận Thuận Thành, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Nông Nghiệp

Đào tạo Cử nhân Kinh Tế Nông Nghiệp có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, nắm vững các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sinh viên sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh Tế Nông Nghiệp có thể làm việc:
- Các đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp
- Các viện nghiên cứu nông nghiệp hoặc giảng dạy ở các trường Đại học
- Các chương trình dự án về nông nghiệp và phát triển nông thôn của Chính phủ hoặc do nước ngoài tài trợ
- Các vị trí cụ thể mà họ có thể đảm nhận: cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên hoặc chuyên viên trong lĩnh vực nông nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Nông Nghiệp


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật
+ Ngoại ngữ
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng – an ninh
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở
+ Kiến thức ngành

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế - HCE
100 Phùng Hưng, Quận Thuận Thành, Huế
Người liên hệ: Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
Điện thoại: (054)3529139
Website: http://www.hce.edu.vn - Email: dhkt@hce.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (Tên giao dịch tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969. Trong hơn 40 năm qua, Trường đại học Kinh tế đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc trên mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo, với những mốc lịch sử quan trọng:
- 1969 - 1983: Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
- 1984 - 1995: Khoa Kinh tế - Đại học Nông nghiệp II Huế
- 1995 - 2002: Khoa Kinh tế - Đại học Huế
- 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế
Đồng bộ tài khoản