Tin Học Chứng chỉ C

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học ECO

Đường Hồ Đắc Di , Quận An Cựu, Huế

Giới Thiệu Khóa Học Tin Học Chứng chỉ C

Chương trình đào tạo tin học cấp độ C cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về lập trình quản trị cơ sở dữ liệu. Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, rèn luyện cho học viên các kỹ năng lập trình cơ bản và nâng cao với chương trình Micrsoft Access. Qua khóa học này các học viên sẽ:
- Nắm vững các khái niệm trong lập trình hướng sự kiện, lập trình VBA
- Có khả năng xây dựng những phần mềm ứng dụng nhỏ, thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho người có trình độ tương đương chứng chỉ B ( không bắt buộc có CCA, CCB )

Thời Lượng

3 Tháng

Nội Dung Khóa Học Tin Học Chứng chỉ C


- Các điều khiển cơ sở
- Bộ lệnh DoCmd
- Ngôn ngữ lập trình VBA
- Thư viện lập trình CSDL ADO
- Lập trình ứng dụng thực tế

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học ECO
Đường Hồ Đắc Di , Quận An Cựu, Huế
Người liên hệ: Văn phòng đoàn trường ĐH Kinh tế Huế
Điện thoại: (054)3896339
Website: http://eco.edu.vn -
Trong giai đoạn phát triển, đổi mới và hội nhập của nước ta hiện nay, việc nâng cao trình độ học vấn của mình để theo kịp nền khoa học tiên tiến là một trong những mục tiêu hàng đầu của xã hội. Như chúng ta đều biết, tin học và ngoại ngữ là những nội dung quan trọng và bắt buộc trong chương trình giáo dục đại cương ở bậc đại học. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực ngày càng phổ biến rộng rãi, và việc giao tiếp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao thì tin học và ngoại ngữ càng đóng vai trò quan trọng. Thấy rõ được điều đó, chúng tôi đã thành lập Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học ECO nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức Anh văn và Tin học cho học sinh, sinh viên mà đặc biệt là sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Huế và nhân dân khu vực lân cận.
Đồng bộ tài khoản