Luyện Thi Chứng Chỉ C Tin Học

Luyện Thi Chứng Chỉ C Tin Học
8 10 774
Luyện thi chứng chỉ C Tin học giúp trang bị cho học viên kiến thức tổn quát về mạng LAN, WAN, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS Access.
 • » Xem thêm
  • Sau khi tham gia khóa học, học viên có thể xây dựng CSDL quản lý nhỏ và vừa (quản lý nhân sự, quản lý bán hàng...), truy vấn dữ liệu thông qua lưới QBE, ngôn ngữ SQL, xây dựng ứng dụng trên Form, Macro & ngôn ngữ lập trình VBA. Nội dung học có tính sáng tạo, đòi hỏi người học biết lập trình với một số ngôn ngữ lập trình, biết vận dụng để làm ra các phần mềm đáp ứng nhu cầu thực tế.

   Nội dung khóa học:
   - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình VBA
   - Các điều khiển cơ sở – bộ lệnh DoCmd
   - Thư viện lập trình CSDM ADO
   - Các kỹ thuật trong quá trình xây dựng ứng dụng thực tế: Màn hình nhập liệu, thực đơn, tìm kiếm và in ấn
   - Lập trình với MS Excel
   - MS Publisher
   - Văn phòng trực tuyến với Google Docst

   Hoàn thành khóa học tin văn phòng nâng cao chứng chỉ C bạn có thể
   - Kỹ thuật lập trình cơ bản và nâng cao trong Microsoft Access
   - Lập trình trên Excel
   - Sử dụng thành thạo Văn phòng trực tuyến với Google Docs
   - Đủ khả năng tham gia kì thi tin học chứng chỉ C
Hiển thị 1-7 trên 7 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản