Tin Học Văn Phòng Cấp Tốc - Word&Excel 2010

,

Giới Thiệu Khóa Học Word&Excel 2010

Khoá học nhằm hệ thống lại cho học viên các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là Word và Excel, mà học viên đã được học trong trường. Khóa học tạo điều kiện cho học viên thực hành với các bài thực hành sát với thực tế từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên tự tin với khả năng tin học văn phòng khi đi làm.

Đối Tượng Tham Gia

- Phù hợp cho sinh viên năm thứ hai trở đi hoặc người mới đi làm.
- Học viên đã biết sử dụng máy tính, soạn thảo các văn bản và bảng tính đơn giản.

Thời Lượng

121 buổi

Nội Dung Khóa Học Word&Excel 2010


- Buổi 1: Lý thuyết + Thực hành
+ Giới thiệu màn hình Word 2010
+ Thao tác với tập tin Word: New, Save, Save as, Close, Open
+ Cách thức nhập liệu + các phím & tổ hợp phím
+ Định dạng font chữ
+ Định dạng đoạn - Paragraph cơ bản (đầu dòng, left, right)
+ Định dạng đoạn nâng cao: đóng khung, màu nền, khoảng cách dòng
+ Cách thức đặt TAB
+ Bullets & number
- Buổi 2: Lý thuyết + Thực hành
+ Chèn ảnh có sẵn (picture)
+ Chèn ảnh nghệ thuật (ClipArt)
+ Chèn hình vẽ
+ Chèn biểu đồ
+ Chữ nghệ thuật (WordArt)
+ Hộp văn bản (Text Box)
+ Công thức toán học (Equation)
- Buổi 3: Lý thuyết + Thực hành
+ Tạo ký tự HOA đầu đoạn văn (Drop Cap) Nội dung đào tạo Tin học văn phòng rút gọn
+ Trung tâm tin học thực hành VT
+ Chèn các ký tự đặc biệt (Symbol)
+ Tạo văn bằng cột báo,Soạn thảo, Thao tác chia tách, nhập…
+ Tạo bảng (Table)
+ Thao tác trên bảng: chọn, thêm, bớt hàng/cột/ô, căn lề…
+ Trang trí: đóng khung, chọn kiểu bảng…
- Buổi 4: Lý thuyết (Style) + Thực hành
+ Tạo style
+ Tạo mục lục cho tài liệu
+ Tìm kiếm và thay thế
+ Kiểm tra chính tả
+ Track sự thay đổi, Footnote, Endnote
+ Thêm comment
+ Review tài liệu
+ Mật khẩu bảo vệ (Pass)
+ Show/Hide ký tự đặc biệt
- Buổi 5: Lý thuyết (Mail Merge) + Thực hành
+ Tạo dữ liệu nguồn
+ Tạo mẫu
+ Trộn
+ Tạo màu nền
+ Đóng khung
+ Watermark
+ Thiết lập trang in
+ In ấn
- Buổi 6: Lý thuyết + Thực hành
+ Giới thiệu chung Excel
+ Các thành phần trong màn hình Excel
+ Workbook/Worksheet/Row/Col/Cell
+ Thao tác với tập tin Word: New, Save, Save as, Close, Open
+ Các kiểu dữ liệu
+ Công thức đơn giản
+ Đóng khung
+ Định dạng Font
- Buổi 7: Lý thuyết + Thực hành
+ Công thức và Hàm
+ Hàm IF
+ Hàm RANK
+ Hàm thống kê: SUM, MAX, MIN, AVG, SUMPRODUCT
+ Hàm thống kê có điều kiện: SUMIF, COUNTIF…
+ Biểu thức logic Nội dung đào tạo Tin học văn phòng rút gọn
+ Trung tâm tin học thực hành VT
+ Các phép toán quan hệ AND và OR
+ Sử dụng IF với AND và OR
- Buổi 8: Lý thuyết + Thực hành
+ Địa chỉ tương đối
+ Địa chỉ tuyệt đối/Hỗn hợp
+ Hàm tra cứu VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, OFFSET…
+ Hàm liên quan đến chuỗi: LEFT, RIGHT, MID…
- Buổi 9: Lý thuyết + Thực hành
+ Sắp xếp
+ Lọc tự động (Auto Filter)
+ Lọc nâng cao (Advanced Filter)
+ Tổng theo nhóm (SubTotal)
+ Các hàm database: DSUM, DMAX, DAVERAGE, DMAX, DCOUNT
+ Các hàm tài chính: FV, PV, PMT, NPER
- Buổi 10: Lý thuyết + Thực hành
+ Đồ thị trong Excel
+ Đồ thị đặc biệt Sparklines, Trendline…
+ Phân tích dữ liệu (Pivot table)
+ Định dạng: Font, Khung
+ Chèn các đối tượng….
+ In ấn
- Buổi 11: Lý thuyết + Thực hành
+ Định dạng theo điều kiện (Conditional Formating)
+ Kiểm tra hợp lệ dữ liệu (Data Validation)
+ Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)
+ Xem lại/Duyệt nội dung (Review)
+ Bài tập nâng cao 1&2
- Buổi 12: Lý thuyết + Thực hành
+ Ôn tập
+ Thảo luận
+ Bài tập nâng cao 3
+ Bài tập ôn tập

Ưu Đãi Chung

- Mừng hè 2014, Giảm >15% học phí cho học viên đăng ký trước 19:00 ngày 02/07/2014
- Giảm thêm 20% cho sinh viên (Y/c: thẻ sinh viên + CMND + Nhỏ hơn 24 tuổi + Đăng ký trước 31/07/2014)
- Giảm thêm 10% cho từng người nếu đăng ký học theo nhóm từ 2 người trở lên (Y/c: phải học cùng 1 khóa)


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản