VMware vSphere: Troubleshooting Workshop

Học viện SMACLINK

1 Lương Yên,, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học VMware vSphere: Troubleshooting Workshop

Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng nâng cao giúp giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn trong vấn đề chẩn đoán khắc phục lỗi trong môi trường VMware vSphere. 
Kết thúc khóa hoc, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng sau:
• Sử dụng VMware vSphere® Web Client, giao diện câu lệnh (command-line) và log files để chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vSphere
• Cấu hình SSL certificates
• Chẩn đoán và khắc phục sự cố về mạng
• Chẩn đoán và khắc phục sự cố về lưu trữ
• Chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vCenter Server
• Chẩn đoán và Khắc phục các sự cố của ESXi host
• Chẩn đoán và Khắc phục các sự cố vSphere cluster
• Chẩn đoán và Khắc phục các các sự cố vSphere® vMotion®

• Chẩn đoán và Khắc phục các các sự cố máy ảo.

 

Đối Tượng Tham Gia

 • Chuyên gia quản trị hệ thống
 • Chuyên gia quản trị trung tâm dữ liệu
 • Chuyên gia tích hợp hệ thống

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học VMware vSphere: Troubleshooting Workshop


 1. Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
 • Describe the content of this course
 • Gain a complete picture of the VMware certification system
 • Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone
 • Identify additional resources

2. Introduction to Troubleshooting

 • Identify the effects of a system problem
 • Define the scope of troubleshooting
 • Use a structured approach
 • Understand the principles of troubleshooting
 • Follow a logical troubleshooting procedure
 • Examine examples of troubleshooting

3.Troubleshooting Tools

 • Use command-line tools to identify and troubleshoot problems
 • Use VMware vSphere® Management Assistant
 • Find and interpret important log files
 • Use vRealize Log Insight for log aggregation, efficient log search, and problem analysis

4.Networking

 • Identify the symptoms of network-related problems
 • Analyze and resolve standard switch and distributed switch problems
 • Analyze virtual machine connectivity problems and fix them
 • Examine common management network connectivity problems and restore configurations
 • Identify and prevent potential problems

5.Storage

 • Troubleshoot storage (iSCSI, NFS, VMware vSphere® VMFS, VMware vSAN™, and VMware vSphere® Virtual Volumes™) connectivity problems
 • Analyze storage-related logs
 • Analyze hardware malfunction and software misconfiguration scenarios
 • Identify multipathing-related problems, including permanent device loss (PDL) and all paths down (APD)
 • Analyze possible causes, recover from the faulty conditions, and restore storage visibility

6. vSphere Clusters

 • Identify and recover from problems related to vSphere HA
 • Analyze and troubleshoot various types of vSphere vMotion problems related to virtual machine migrations
 • Discuss and recover from vSphere DRS problems to achieve proper function and balanced resource use
 • Examine vSphere cluster failure scenarios and possible solutions

7. Virtual Machines

 • Analyze and resolve common virtual machine snapshot problems
 • Identify possible causes and resolve virtual machine power-on problems
 • Troubleshoot virtual machine connection state problems
 • Resolve problems seen during VMware Tools™ installations
 • Examine failure scenarios and provide solutions

8. vCenter Server and ESXi

 • Understand the vCenter Server and VMware Platform Services Controller™ architecture in vSphere 6.x
 • Identify and resolve authentication problems
 • Troubleshoot VMware Certificate Authority and certificate problems
 • Analyze and fix problems with vCenter Server services
 • Analyze and fix vCenter Server database problems
 • Identify VMware vCenter Server® High Availability problems
 • Examine ESXi host and vCenter Server failure scenarios and resolve the problems

Ưu Đãi Chung

Giảm 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 người

Học viện SMACLINK
1 Lương Yên,, Hà Nội
Người liên hệ: Hanh Nguyen
Điện thoại: 02466526277
Website: smaclink.com - Email: contact@smaclink.com

SMACLINK ACADEMY là học viện đào tạo và chuyển giao tri thức chuyên nghiệp, chuyên tư vấn, tổ chức các khóa đào tạo mới nhất của các hãng công nghệ , các khóa học theo xu hướng , các khóa học về tự động hóa CNTT, viễn thông, khóa học phát triển kỹ năng và năng lực quản lý giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nâng cao năng lực và trang bị đầy đủ kiến thức trong thời đại công nghiệp 4.0.

SMACLINK ACADEMY là đối tác ủy quyền của các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Microsoft, VMware, Cloudera, EC-Council, Cloud Credential Council ... cùng đội ngũ chuyên gia nước ngoài và chuyên gia Việt nam là các giảng viên dày dặn kinh nghiệm có chứng chỉ giảng dạy của chính hãng sẽ đảm bảo cho các học viên học xong có thể tự tin tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế và đảm bảo về kiến thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cao trong công việc.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản