Xã Hội Học (Bậc Đại Học)

Đại Học Tôn Đức Thắng - TĐT

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Xã Hội Học (Bậc Đại Học)

Mục tiêu đào tạo đào tạo cử nhân ngành Xã hội học có phẩm chất chính trị, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu cụ thể là trang bị đủ cho sinh viên khối lượng kiến thức đại cương và trang bị theo chiều sâu khối kiến thức chuyên ngành để sau khi tốt nghiệp sinh viên Xã hội học có thể tiếp cận, giải quyết có hiệu quả các công việc có liên quan đến ngành học.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Xã hội học.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Xã Hội Học (Bậc Đại Học)


- Sinh viên XHH có kiến thức về lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu những quy luật xã hội và những hiện tượng xã hội.

- Được ứng dụng các lý thuyết trong việc đánh giá thực trạng các hiện tượng xã hội, các hành vi của con người cùng với những định chế xã hội, định hướng hành vi của họ; được thực hành các kỹ năng nghiên cứu sự khác biệt của các nhóm xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.
- Ngoài ra, sinh viên Xã hội học cũng được rèn luyện các kỹ năng phân tích, phê phán, lý giải và xử lý các tình huống, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp.
- Những kiến thức và kỹ năng tích lũy trong quá trình học tập là hành trang quan trọng để một sinh viên có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, và đáp ứng được nhu cầu đang ngày càng biến đổi của thị trường lao động.

Đại Học Tôn Đức Thắng - TĐT
Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (08)37755051
Website: http://ts.tdt.edu.vn - Email: phongdaotao@tdt.edu.vn
Tiền thân của Trường đại học Tôn Đức Thắng là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, được thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, đầu tư và lãnh đạo trực tiếp thông qua Hội đồng quản trị nhà trường do Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đương nhiệm qua các thời kỳ là Chủ tịch. Mục tiêu thành lập trường được xác định ngay từ đầu và ngày càng thể hiện rõ trong quá trình phát triển là: Thực hiện chương trình 17/TU và (Chỉ thị 13) của Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh về việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân của thành phố; phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Góp phần đào tạo nhân tài, nhân lực, phát triển hoạt động nghiên cứu để phục vụ hệ thống sản xuất, xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản